Gyűrűs napfogyatkozás 2019. december 26 - án

2019. december 26 -án, csütörtökön, Közép-Európai idő szerint hajnaltól kora délelőttig egy közepesen hosszú gyűrűs napfogyatkozásban lehet része az Arab-félsziget, India déli része és Délkelet-Ázsia szigetvilágának lakói. Részleges napfogyatkozást láthatnak Afrika keleti szarvának lakói, a Kaszpi-tengertől keletre Ázsiában, Ausztrália északi részén és Mikronéziában, illetve Melanézia nyugati felében élők. A fogyatkozás maximuma Szingapúrtól nyugatra 180 kilométerre lesz.

A bal oldali ábrán láthatjuk a félárnyék útvonalát a Föld felületén. Ugyanez részletesebb formában, és színes kiadásban is megtekinthető.

A 2019. év harmadik napfogyatkozása során a félárnyék először   2:29:44-kor érinti a vízfelszínt Omántól keletre. A Hold antiumbrája 3:34:24-kor ad gyűrűs napfogyatkozást Rijádtól 200 km-re északkeletre. A felkelő Napot három percig gyűrű alakba formálja az elé vonuló Hold, az antiumbra 164 km széles. Az antiárnyék kúpja délkelet felé rohan, beborítja Katart, az Egyesült Arab Emírséget, majd Ománnál elhagyja a szárazföldet.3:38:30-kor. A Nap gyűrűje 11,4° magasan áll, a gyűrűs fázis 3 perc 2 másodpercig tart, az antiumbra 152 km széles. Az árnyék továbbra is délkelet felé haladva átszeli az Arab-tengert, és India földjére lép Kanhangadnál. 3:55:44-kor. A Nap 3 perc 12 másodpercig látszik gyűrűnek, 32,6° magasan áll, a lassan zsugorodó antiumbra 132 km szélesen terül el. Nyolc perc alatt átszeli India déli szegletét, majd Srí Lanka északi részét veszi célba, Jaffna városa a középvonaltól északra van. Következi a Bengáli-öböl, és röpke háromnegyed óra múlva már Észak-Szumátránál jár a117 km széles antiárnyék. A fogyatkozás maximuma (1) 5:17:44-kor következik be Lalang közelében. A Nap 65,6° magasan van, a gyűrűsség hossza 3 perc 40 másodperc. Malajzia déli részén Szingapúr az árnyéksáv északi peremén található, 5:23:43-kor a Nap 65,4° magasan áll, a gyűrűs fázis a középvonalon 3 perc 40 másodperces. Az árnyékkúp ismét északkeleti irányba tart, Borneó következik, majd a Celebesz-tenger, a Fülöp-szigeteket éppen elkerülve. Miközben egyre gyorsul, átlép a Csendes-óceánra, elkerüli Palaut, és beborítja Guam szigetét. 6:56:10-kor a Nap már csak 13,2° magasan van, a gyűrűs fázis 3 perc 10 másodpercig tart. Az antiumbra 7:00:54-kor hagyja el a vízfelületet 1000 km-re nyugatra Wake szigetétől. A gyűrű alakú nyugvó Nap a horizonton látszik, a gyűrűsség 3 perc 5 másodperces, az antiumbra egy 169 km széles ellipszis. A félárnyék 8:05:36-kor hagyja el a Földet Guam közelében.

A Nap a Nyilas csillagkép északnyugati felében tartózkodik a Hold leszálló csomópontja közelében. A fényes napgyűrűtől nem látszik az alig 1°-ra keletre tartózkodó Jupiter, sem a 8°-ra nyugatra ragyogó Merkúr, sem a szintén keletre, 16°-ra lévő Szaturnusz. A majdnem 33°-ra keletre látszó Vénusz olyan fényes, hogy nagy valószínűséggel észrevehető az elsötétedett égen.

A Nap hamarosan földközelben lesz, így jóval nagyobbnak látszik az átlagosnál, 32,53'. A Hold teljesen átlagos méretűnek látszik, 30,92' látszó átmérővel. A különbség 1,61', ezért alakul ki a viszonylag hosszú gyűrűs fázis.

 

Xavier M. Jubier interaktív honlapján a fogyatkozás nyomvonalát lehet vizsgálni, a helyi adatokat lekérni.

Íme egy kis animáció a Hold árnyékának mozgásáról a Föld felületén.

 


1: A fogyatkozás maximális pillanata az az időpillanat, amikor a Hold árnyékának tengelye a legjobban megközelíti a Föld középpontját. Noha a fogyatkozás maximális pillanata kissé eltér attól a pillanattól, amikor a fogyatkozás nagysága és a hossza a lehető legnagyobb (teljes fogyatkozások esetén), a kettő közti különbség igen kicsi.

 

A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra 2020. június 21-ig kell várni; ez egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, és Magyarország nyugati fele ki is marad belőle, a keleti felén is csak egy kicsiny mértékű napfogyatkozás lesz látható.

 

 

 

Pár további információ eme fogyatkozás családjáról az érdeklődők számára:

Mint minden napfogyatkozás, ez is egy fogyatkozási családba, ún. Szárosz-családba tartozik, melyeket számuk alapján különböztetünk meg. (A szárosz elnevezés eredetéről, hátteréről bővebb információt egy külön oldalon találsz.)

Ez a fogyatkozás a 132-es Szárosz-család 46. tagja. Egy középkorú Szároszról van szó, melynek gyűrűs napfogyatkozásai időtartama folyamatosan csökken, és további négy gyűrűs fogyatkozás után még két hibrid és hét teljes napfogyatkozást ad az utókornak.

Kezdete több, mint nyolcszáz évre nyúlik vissza: 1208. augusztus 13 -án született, a déli félgömbön, mint egy kicsiny részleges fogyatkozás - nagysága 0,0639 magnitúdó -, az Antarktisz Afrika felé eső vizeinél. 18 évenként a sorozat új tagja látogatta meg a Földet, de a részleges fázisok nagysága csak lassan nőtt, végül tizenkilenc Szárosz-ciklus elteltével sor kerüljön az első gyűrűs napfogyatkozásra. Ez 1569. március 17-én rögtön egy ritka esemény lesz, mivel az antiumbrának csak az északi széle érinti a földfelszínt, az Antarktisz partjainál, az Atlanti-óceán felé eső részen Ráadásul az antiumbra tengelye sem érinti még a Földet - a fogyatkozás nem centrális. 18 évvel később, 1587. április 8 -án már egy elég hosszú, majdnem 6 és fél perces gyűrűs eseményt ad a 132-es Szárosz-család a Csendes-óceán legdélibb vizein. Három további alkalommal nő a gyűrűs fázis hossza, 1641. május 9 -ig, amikor egy 6 perc 56 másodperces eseményben tetőzik a Szárosz-család. Ezt követően innentől kezdve a következő napfogyatkozások során a gyűrűsség időtartama fokozatosan csökkent, az 1857. szeptember 18-án lezajlott eseményig, amikor egy 3 perc 34 másodperces gyűrűsséggel lokális minimumot ért el a sorozat. Innen lassan nőtt a következő napfogyatkozások hossza, egészen 1965. november 13-ig ekkor 4 perc 2 másodperc hosszú volt a gyűrűs fázis. Ezután ismét rövidebbek lettek a napfogyatkozások, jelenleg is ez a tendencia zajlik. 2146. március 12-én egy, a fogyatkozás közepén 3 (!) másodpercig tartó gyűrűsség lesz látható (a napfogyatkozás útvonala kezdetén és végén ennél természetesen hosszabb lesz). 18 év elteltével, 2164. március 23-án és 2182. április 3-án lesz két gyűrűs-teljes(2) napfogyatkozás, majd 2200. április 14-én már egy tisztán teljes napfogyatkozás adó, 1 perc 23 másodperc) eseménnyel kezdetét veszi a 132-es Szárosz család második, de rövid ragyogása. További hat, egyre hosszabb teljességet adó fogyatkozás következik, az utolsó 2308. június 8-án lesz, 2 perc 8 másodperces totalitással. A 132-es Szárosz-család alkonya következik, még 9, egyre kisebb fokú részleges napfogyatkozással, az utolsóra 2470. szeptember 25-én kerül sor. Ennek során a félárnyék piciny darabja Szibéria keleti felére terül, de az 0,0365 magnitúdós részleges fázist, annak apró mértéke miatt csak látcsővel lehet majd észlelni. Ezzel a 132-es Szárosz-sorozat véget ér.

A 132-es Szárosz egy teljesen átlagos család. A fogyatkozásainak majdnem fele (46,5%) gyűrűs napfogyatkozás, és egyik sem éri el a 7 perces álomhatárt. A fogyatkozások negyven százaléka részleges. A maradék 13% teljes vagy hibrid napfogyatkozás.

A 132-es Szárosz 71 fogyatkozásának sorozata:
20R
33GY
2H
7T
9R

 

2: Gyűrűs-teljes, azaz hibrid napfogyatkozás az a fogyatkozás, amikor a Hold pont olyan távol van a Földtől, hogy az árnyékkúp csúcsa csak a fogyatkozás közepén éri el a Föld felszínét (teljes fogyatkozás), a kezdeti illetve végső szakaszban a felszín előtt ér véget, s innen gyűrűs fogyatkozás figyelhető meg.

Magyarországon 17 fogyatkozása volt, illetve lesz látható a 132-es Szárosznak, az elsőt 1803. augusztus 17-én láthatták eleink. Az utolsó 2434. szeptember 3-án lesz, amikoris a legnagyobb fázis elérése környékén nyugszik le a Nap.
Ez a sorozat nem kedvezett őseinknek, egyetlen gyűrűs fogyatkozását sem láthatták a Kárpát-medencéből. A legnagyobb mértékű részleges napfogyatkozást nekünk 2236. május 6-án adja, amikor tőlünk délre suhan el a totalitás vonala - Bukarest például beleesik. A legdrámaibb fogyatkozásra 2200. április 14-én kerül majd sor, amikor 95% környéki lesz a fedettség, és pont napnyugtakor! Szívesen látnám azt a lenyugvó vékony napsarlót...!
A 132-es Szárosz-család 631 éven át látogatja a Kárpát-medencét. A 17 magyar vonatkozású napfogyatkozást az alábbi táblázatban soroltam fel.

 

Dátum

Fogyatkozás nagysága

Megjegyzés

1803.augusztus 17.

36-50% közötti

1857. szeptember 18.

max. 36%

Napkelte után vége, nyugati országrészben igen kicsiny.

1929. november 1.

2-10% közötti

 

1983. december 4.

max. 4%

2038. január 5.

55-60% közötti

Napnyugta előtt maximális fázis.

2074. január 27.

max. 3%

Napkeltekor vége, Nyugat-Dunántúlon nem látszik.

2092. február 7.

max. 25%

Napnyugta előtt kezdődik. Tiszazug kimarad.

2128. március 1.

17-22% közötti

2146. március 12.

max. 25%

Napnyugta előtt kezdődik. Tiszazug ismét kimarad.

2182. április 3.

48-54% közötti

2200. április 14.

92-97% közötti

Napnyugta környékén a maximum!
93-97% közötti
62-66% közötti
73-76% közötti
7-13% közötti
max. 20%
Napnyugta előtt kezdődik. Román határvidék kimarad belőle.
max. 20%
Napnyugta környékén maximum.


Fred Espenak honlapja a 132-es Szárosz család adatairól a NASA honlapján érhető el.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!

2019. december 11.