Félárnyékos holdfogyatkozás 2020. január 10 - én

2020. január 10-én, pénteken, magyar idő szerint az esti éjszakai órákban félárnyékos holdfogyatkozás zajlik, mely Magyarországról is megfigyelhető. Az év első ilyen jelensége egy nagyfokú félárnyékos holdfogyatkozás. A jelenséget Eurázsiából és Afrikából is jól lehet látni. Ausztrália csak egy részét látja a holdnyugta előtt. Amerika most kimarad ebből a holdfogyatkozásból - bár sokat nem vesztenek vele.

Magyarországról (és a Kárpát-medencéből) nézve a Hold a már besötétedett égen kapaszkodik magasra, amikor a félárnyékos fogyatkozás a kezdetét veszi. A legnagyobb fázis este nyolc után (Erdélyben este 9 után) lesz, ami ideális időpont lenne bemutatásra. Sajnos mivel csak félárnyékos holdfogyatkozásról van szó, a Hold déli peremrésze fog erőteljesebben beszürkülni, de az sem túl látványosan, emiatt a látványosság közösségi értéke alacsony. Ekkor már eléggé magasan van a Hold, és mire a jelenség véget ér, majdnem delelőre jut égi kísérőnk.

Milyen látványra számíthatunk? A holdfogyatkozás az Ikrek csillagkép keleti felében zajlik, a felszálló csomópont közelében - a Hold a Castor-Pollux párosától jobbra lent tartózkodik. A Téli Hatszög fényes csillagai, a fényes téli csillagképek között ragyog a telihold, igencsak elnyomva a halványabb csillagokat. Bolygó nem látszik a közelben.
Égi kísérőnk három nap múlva lesz földközelben, látszó mérete kissé nagyobb az átlagosnál, 32,16'. Nem lesz teljes félárnyékos a holdfogyatkozás, mivel az északi perem 3,36 ívpercre kilóg a félárnyékból - ez a holdátmérő közel egy kilencede. A holdkorong közepe a maximum idején 12,72'-re lesz a félárnyék szélétől, itt már szinte biztosan észlelhető a félárnyék okozta enyhe fényességcsökkenés. A holdkorong déli pereme 28,8' mélyen merül a félárnyékba, és csak 3,73'-re van a teljes árnyék szélétől. Itt már erőteljesebben érződik a félárnyék sötétítő hatása. Ha lefényképezzük ekkor a Holdat, a hatás még erőteljesebbnek tűnhet; utómunkálatokkal természetesen a látvány közelíthető a szabad szemmel látottakhoz – a szemünk dinamikája eltér a mai fényképezőeszközökétől is.

A holdfogyatkozás technikailag 17 óra 8 perc UT-kor kezdődik, ekkor érinti a félárnyék a holdkorong délkeleti peremét. Ez mérhetetlenül kicsiny fényváltozást jelent, a közelgő holdfogyatkozás első jele 18 óra UT előtt észlelhető. Ekkortól egy egyre növekvő, erősödő barnás-szürkés homály terül lassan, fokozatosan a Hold délkeleti felére. A félárnyékos holdfogyatkozás maximuma 19 óra 10 perckor lesz, ekkor van legmélyebben a Hold a félárnyékban. A holdkorong északi pereme teljes fényében ragyog, ellenben a déli peremen erősen érződik majd, hogy közel van az umbra, jelentős halványodás lesz megfigyelhető. Ezután lassan levonul a félárnyék a Hold felszínéről, fénycsökkentő hatását még 20 óra 30 perc UT körül talán észlelni lehet a délnyugati perem közelében. A félárnyékos holdfogyatkozás végére 21 óra 12 perc UT-kor kerül sor, amikor a penumbra teljes egészében elhagyja a Hold felszínét.

A félárnyékos fogyatkozás nagysága 0,8955 magnitúdó. Az umbra átmérője 1,4496°, míg a penumbráé 2,5338°. A félárnyék gyűrűje 32,54' vastag, így a holdkorong elférne benne - ha még közelebb járna a Föld árnyékához. Mint fentebb írtam, a korong egy kilencede kilóg a félárnyékból.

A félárnyékos holdfogyatkozás 4 óra 4 perc 34 másodperc hosszú.

A holdfogyatkozás kontaktusainak időpontjai világidőben (az időpontokhoz adjunk hozzá EGY órát, hogy helyi időt (KözEI) kapjunk, KETTŐT hogy a Kelet-Európai (pl. Románia, Erdély) időt!):

Penumbrális fogyatkozás kezdete:
17:07:45 UT
A fogyatkozás közepe:
19:09:59 UT
Penumbrális fogyatkozás vége:
21:12:19 UT

 

 

A következő (teljes) holdfogyatkozást 2022. május 16-án láthatjuk, viszont ennek is csak az elejét! Sokáig kell várnunk a Magyarországról végig látható következő teljes holdfogyatkozásig. Ennek dátuma: 2028. december 31! Zárójelben: És még itt is lemaradunk a félárnyékos fogyatkozás végéről - bár ez nem nagy veszteség. A következő TELJES EGÉSZBEN megfigyelhető teljes holdfogyatkozást Magyarországról 2029. december 20-21-én láthatjuk majd.


Információk ezen fogyatkozás Szárosz-családjának a hátteréről:
Ez a holdfogyatkozás a 144-es fogyatkozási család 71 tagjából a 16. Ez az alacsony szám jelzi, hogy a Szárosz-család még nem vált nagykorúvá. Egész pontosan 7 Szárosz-ciklus múlva, 2146. március 28-án lesz az első részleges holdfogyatkozása, egy 49 perc részlegeséggel. A csúcspont majd' négyszáz év múlva lesz.
1749. július 29-én volt a 144-es Szárosz-család születésének időpontja. A Hold az Ekliptikát dél felől északra keresztezte, azaz a felszálló csomópont közelében tartózkodott. Mivel a csomópont elég közel volt ekkor a Föld árnyékkúpjához, elkerülhetetlen volt egy holdfogyatkozás bekövetkezte. Egyáltalán semmi látványosság, csak a Hold déli pereme lágyan érintette a földárnyék északi szélét - egy észrevehetetlenül kicsi, 0,0642 magnitúdós félárnyékos fogyatkozást adva, melynek hossza azonban több, mit egy óra volt. Tizennyolc évenként egy-egy hasonló esemény következett, de a Hold mindig egy picikét mélyebben hasított a félárnyékba. A penumbrális magnitúdó nem egyenletesen növekszik ebben az időszakban, éppen a mostani alkalmakkor lelassult a növekedés üteme. Az égi mechanika szeszélyei miatt a 144-es Szárosz-sorozatot 22 félárnyékos holdfogyatkozás vezeti be, és - ahogy azt már korábban megírtam - az első részleges holdfogyatkozásra 2146. március 28 -ig kell várni. A további Szárosz-ciklusok folyamán a részlegesség időtartama fokozatosan nő, hogy aztán 2308. július 4 -én bekövetkezik a sorozat első teljes holdfogyatkozása, mely 3 percig tart.
A következő holdfogyatkozások alkalmával gyorsan nő a teljesség időtartama, egészen a 2416. szeptember 7.-i csúcsig. Ekkor majdnem 1 óra 45 percig tart a teljesség fázisa. Ezt követően lassú csökkenésnek indul a teljes fogyatkozási fázisok időtartama, az utolsó teljes holdfogyatkozás idején, 2651. január 28 -án már csak 20 percig tartott. A Szárosz-család dicsfénye tovább halványul, 12 részleges holdfogyatkozás lesz 2669. február 8. és 2867. június 8. között. Az elmúlás időszaka már rövid lesz, mert 8 félárnyékos holdfogyatkozást láthatnak kései utódaink. Az utolsó ilyen eseményre 3011. szeptember 4 -én kerül sor, mely észrevehetetlenül kicsi (0,0224 magnitúdós). Ezzel véget ér egy 1262 évig tartó eseménysorozat.

A 144-es Szárosz-család holdfogyatkozásainak 28%-át a teljes fogyatkozások teszik ki, szám szerint 20. Ebből négy teljes holdfogyatkozás lesz 100 percet meghaladó hosszúságú, 7 pedig másfél óránál tovább tart majd. Emellett 8 holdfogyatkozás volt centrális. A félárnyékos holdfogyatkozások száma 21, ellenben 30 részleges fogyatkozásra kerül sor, ami már soknak számít. Ez egy teljesen átlagosnak mondható Szárosz-sorozat.

A 144-es Szárosz 71 fogyatkozásának sorozata:
22F
9R
20T
12R
8F
ebből 8 centrális

A 144-es Szárosz adatait Fred Espenak számolta ki és tette közzé - köszönet érte.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!