Félárnyékos holdfogyatkozás 2020. november 30 - án

2020. november 30-án, hétfőn, magyar idő szerint a reggeli és délelőtti órákban félárnyékos holdfogyatkozás zajlik, mely dél után ér véget, és Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből nem megfigyelhető. Az év utolsó ilyen jelensége ismét egy nagyfokú félárnyékos holdfogyatkozás. A jelenséget Észak- és Közép-Amerikából illetve Ázsia északkeleti részéből, illetve a Csendes-óceánról lehet teljes egészében megfigyelni. Dél-Amerika lakosainak a jelenség vége előtt lenyugszik a hold, míg Ázsia keleti és délkeleti részén, illetve Ausztráliából nézve a már részben félárnyékban lévő holdkorong kel fel. Európa és Afrika kimarad a jelenségből - a Skandináv-félsziget legészakibb részén a látóhatáron végig követhető lesz a fogyatkozás, de ez különleges kivétel. Sokat nem veszítünk vele, a maximum pillanatában is csak kis eltérés lesz észrevehető a megszokott telihold látványához képest.

Milyen látványra számíthatunk? A holdfogyatkozás a Bika csillagkép közepén zajlik, a felszálló csomópont közelében - a Hold a Bika fejét alkotó Hyadok-halmaz és az Aldebarantól északra tartózkodik. A téli égbolt fényes csillagai közelében ragyog a telihold, igencsak elnyomva a halványabb csillagokat. A még mindig fényes Mars nyugati irányban látszik, tőle 50°-ra.
Égi kísérőnk bő három napja volt földtávolban, látszó mérete kisebb az átlagosnál, 29,57'. Nem lesz teljes félárnyékos a holdfogyatkozás, mivel a déli perem 5,1 ívpercre kilóg a félárnyékból - ez a holdátmérő közel hatoda. A holdkorong közepe a maximum idején 9,77'-re lesz a félárnyék szélétől, de még nem lesz észlelhető homályosodás. A holdkorong északi pereme 24,65' mélyen merül a félárnyékba, és 7,8'-re van a teljes árnyék szélétől. Itt már erőteljesebben érződik a félárnyék sötétítő hatása. Ha lefényképezzük ekkor a Holdat, a hatás még erőteljesebbnek tűnhet; utómunkálatokkal természetesen a látvány közelíthető a szabad szemmel látottakhoz – a szemünk dinamikája eltér a mai fényképezőeszközökétől is.

A holdfogyatkozás technikailag 7 óra 32 perc UT-kor kezdődik, ekkor érinti a félárnyék a holdkorong északkeleti peremét. Ez mérhetetlenül kicsiny fényváltozást jelent, a közelgő holdfogyatkozás első jele 8 óra UT előtt észlelhető. Ekkortól egy egyre növekvő, erősödő barnás-szürkés homály terül lassan, fokozatosan a Hold északkeleti felére. A félárnyékos holdfogyatkozás maximuma 9 óra 43 perckor lesz, ekkor van legmélyebben a Hold a félárnyékban. A holdkorong déli pereme teljes fényében ragyog, ellenben az északi peremen erősen érződik a félárnyék sötétítő hatása, nagyobb mértékű halványodás lesz megfigyelhető. Ezután lassan levonul a félárnyék a Hold felszínéről, fénycsökkentő hatását még 11 óra 20 perc UT körül talán észlelni lehet az északnyugati perem közelében. A félárnyékos holdfogyatkozás végére 11 óra 53 perc UT-kor kerül sor, amikor a penumbra teljes egészében elhagyja a Hold felszínét.

A félárnyékos fogyatkozás nagysága 0,8285 magnitúdó. Az umbra átmérője 1,302°, míg a penumbráé 2,3832°. A félárnyék gyűrűje 29,67' vastag, így a holdkorong elférne benne - ha még közelebb járna a Föld árnyékához.

A félárnyékos holdfogyatkozás 4 óra 20 perc 59 másodperc hosszú.

A holdfogyatkozás kontaktusainak időpontjai világidőben (az időpontokhoz adjunk hozzá EGY órát, hogy helyi időt (KözEI) kapjunk, KETTŐT hogy a Kelet-Európai [pl. Románia, Erdély] időt!):

Penumbrális fogyatkozás kezdete:
7:32:21 UT
A fogyatkozás közepe:
9:42:49 UT
Penumbrális fogyatkozás vége:
11:53:20 UT

 

 

A következő (teljes) holdfogyatkozást 2022. május 16-án láthatjuk, viszont ennek is csak az elejét! Sokáig kell várnunk a Magyarországról végig látható következő teljes holdfogyatkozásig. Ennek dátuma: 2028. december 31! Zárójelben: És még itt is lemaradunk a félárnyékos fogyatkozás végéről - bár ez nem nagy veszteség. A következő TELJES EGÉSZBEN megfigyelhető teljes holdfogyatkozást Magyarországról 2029. december 20-21-én láthatjuk majd.


Információk ezen fogyatkozás Szárosz-családjának a hátteréről:
Ez a holdfogyatkozás a 116-os fogyatkozási család 73 tagjából az 58. Ez a magas szám jelzi, hogy a Szárosz-család már jócskán túl van a delelőjén, sőt igazából öregkorát éli, már csak félárnyékos holdfogyatkozásokat fog adni.
993. március 11 -én volt a 116-os Szárosz-család születésének időpontja. A Hold az Ekliptikát dél felől északra keresztezte, azaz a felszálló csomópont közelében tartózkodott. Mivel a csomópont elég közel volt ekkor a Föld árnyékkúpjához, elkerülhetetlen volt egy holdfogyatkozás bekövetkezte. Egyáltalán semmi látványosság, csak a Hold déli pereme lágyan érintette a földárnyék északi szélét - egy észrevehetetlenül kicsi, 0,0098 magnitúdós félárnyékos fogyatkozást adva, melynek hossza mindössze 27 perc volt. Tizennyolc évenként egy-egy hasonló esemény következett, de a Hold mindig egy picikét mélyebben hasított a félárnyékba. A penumbrális magnitúdó értéke gyorsan növekedett, és az első részleges holdfogyatkozásra 1155. június 16 -án került sor. A további Szárosz-ciklusok folyamán a részlegesség időtartama fokozatosan nőtt, hogy aztán 1317. szeptember 21 -én bekövetkezzen a sorozat első teljes holdfogyatkozása, mely 17 percig tart.
A következő holdfogyatkozások alkalmával előbb gyorsan nő a teljesség időtartama, majd megtorpan a növekedés üteme, és csak 1696. május 16 -án jött el a 116-os Szárosz-ciklus fénypontja. Ekkor majdnem 1 óra 43 percig tartott a teljesség fázisa. Ezt követően gyors csökkenésnek indult a teljes fogyatkozási fázisok időtartama, 5 Szárosz-ciklussal később, az utolsó teljes holdfogyatkozás idején, 1786. július 11 -én már csak 36 percig tartott. A Szárosz-család dicsfénye tovább halványult, 8 részleges holdfogyatkozás volt 1804 július 22. és 1930. október 7. között. Az elmúlás időszaka viszont hosszúra nyúlik, a lezárás adó 20 félárnyékos holdfogyatkozásból most az 5. esemény zajlik le. A 116-os Szárosz-sorozat utolsó lobbanását 2291. május 14 -én láthatják kései utódaink, mely észrevehetetlenül kicsi (0,0379 magnitúdós). Ezzel véget ér egy 1298 évig tartó eseménysorozat.

A 116-os Szárosz-család holdfogyatkozásainak 37%-át a teljes fogyatkozások teszik ki, szám szerint 27. Ebből négy teljes holdfogyatkozás volt 100 percet meghaladó hosszúságú, 7 pedig másfél óránál tovább tartott. Emellett 10 holdfogyatkozás volt centrális. A félárnyékos holdfogyatkozások száma 29, alig több, mint a totalitások száma. Részleges holdfogyatkozást 17 esetben adott a sorozat, ez a teljes esetszám kevesebb, mint negyede. Az égi mechanika szeszélyei miatt szokatlanul sok teljes holdfogyatkozást adott, így ebben különlegesnek mondható a 116-os Szárosz-család.

A 116-os Szárosz 73 fogyatkozásának sorozata:
9F
9R
27T
8R
20F
ebből 10 centrális

A 116-os Szárosz adatait Fred Espenak számolta ki és tette közzé - köszönet érte.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!