Utolsó frissítés: 2017. augusztus 7.

Részleges holdfogyatkozás 2017. augusztus 7-én

2017. augusztus 7-én, hétfőn, magyar idő szerint késő délutántól késő éjszakáig viszonylag kis mértékű részleges holdfogyatkozás zajlik. A jelenség Magyarországról és a Kárpát-medencéből nagyobb részben megfigyelhető, holdkeltekor már elkezdődött a teljes árnyékba belépés, vagy már javában zajlik is. A Hold a penumbra északi részén halad át így a holdkorong déli része kerül az árnyékba, furcsa alakot adva a holdkorongnak.

Milyen látványra számíthatunk? Hold a Bak csillagkép északi, középső részén tartózkodik, közel a Vízöntő határához. A fogyatkozásra a leszálló csomó elérése előtt kerül sor; a Hold öt napja volt földtávolban, mérete teljesen átlagos.
A fogyatkozás technikailag 15 óra 50 perc UT-kor veszi kezdetét. Ekkor a Hold délkeleti pereme érinti a Föld félárnyékát. Ez nem látható, mert mérhetetlenül kicsiny fényességváltozást jelent. A félárnyék jelenlétére először 16 óra 30 perc UT körül látni majd utalást, amikor egy lágy szürkés-barnás homály kezd a Hold délkeleti részére telepedni. Az idő múltával az erősödő félárnyék jelzi, hogy közeleg a Föld árnyéka, és 17 óra 23 perc körül lép be oda égi kísérőnk. Az árnyék lassan növekszik, a legnagyobb fázist 18 óra 20 perc UT-kor éri el, de ekkor a holdkorong negyedét sem takarja el az árnyék. A holdkorong déli peremén már észrevehető az árnyék vöröses árnyalata, de csak gyengén - hacsak nem a Föld légkörének tisztasága miatt világos holdfogyatkozás lenne, ha teljes lenne. Ezután az árnyék lassan levonul a Hold felszínéről, és 19 óra 18 perckor el is hagyja azt. A félárnyék szürkés-barnás nyoma még majd' egy órán át látható a délnyugati peremen. A félárnyék maga 20 óra 51 perc UT-kor hagyja el végleg a Holdat.
A fogyatkozás maximuma pillanatában a fogyatkozás nagysága 0,2464 magnitúdó, a penumbrális magnitúdó 1,2886. Ezen fogyatkozás során van teljesen penumbrális fázis, mivel a penumbra egy 31,55' vastag gyűrű, maga a holdkorong viszont 30,16' átmérőjű. A részleges holdfogyatkozás 1 óra 55 perc 14 másodpercig tart, a fogyatkozás teljes időtartama 5 óra 53 másodperc.
A holdfogyatkozás során a nyári és őszi csillagképek lesznek megfigyelhetőek - miután kellően besötétedett. Fényes bolygó nincs a közelben.

A holdfogyatkozás kontaktusainak időpontjai világidőben:

Penumbrális fogyatkozás kezdete:
15:50:02 UT
A részleges fogyatkozás kezdete:
17:22:55 UT
A részleges fogyatkozás közepe:
18:20:28 UT
A részleges fogyatkozás vége:
19:18:10 UT
Penumbrális fogyatkozás vége:
20:50:56 UT

(Ezen időpontokhoz két órát hozzáadva a magyarországi, három órát hozzáadva az erdélyi (Románia) adatokat kapjuk.)

 

A következő holdfogyatkozás 2018. július 27 -én lesz, egy 1 óra 16 perc hosszú teljes fogyatkozás, mely tőlünk majdnem teljesen látszik, mivel pont a részleges fogyatkozási fázis kezdete előtt kel fel a Hold.

 

Információk ezen fogyatkozás Szárosz-családjának a hátteréről:
Ez a holdfogyatkozás a 119-es fogyatkozási család tagja. Egy igen koros sorozatról van szó, a sorszám alapján lassan befejezi fogyatkozásai bemutatását. (A jelenleg futó sorozatokból a legöregebb a 109-es, a legfiatalabb pedig a 150-es Szárosz). Ez a fogyatkozás a sorozat 82 tagjából sorban a 62. esemény.

935. október 14. - ezen a napon született a 119-es Szárosz-család: ekkor történt, hogy a Hold az Ekliptikát déli irányban keresztezte. Hivatalosan azt mondjuk, hogy a Hold a leszálló csomópontja közelében volt, elég közel a Föld árnyékához - elég közel, hogy a Hold északi pereme súrolja a félárnyék déli peremét. Ez a félárnyékos fogyatkozás teljességgel észrevehetetlen volt (0,0450 magnitúdós), abszolút elméleti jelentőséggel bírt. Viszont kezdetét vette egy 1460,44 éves időszaknak, a 1197-es Szárosz bemutatja a 82 holdfogyatkozásból álló színjátékát. A 119-es Szárosz hosszan elhúzódó gyermekkort tudott a magáénak, 20 félárnyékos esemény adta a bevezetést. Az első részleges holdfogyatkozásra 1296. május 18-án kerül sor, egy 62 perc hosszú részleges fázissal.
A következő fogyatkozások során gyorsan nőtt az időtartam, a kamaszkor mindössze 8 részleges holdfogyatkozásból állt. Az első teljes holdfogyatkozásra 1440. augusztus 13-án került sor, rögtön egy kellően hosszú, 44 perces totalitással. A rákövetkező események folyamán először gyorsan, majd lassabban nőtt a teljességek időtartama, 1801. március 30 -án egy 1 óra 42 perces teljes holdfogyatkozással érik be a csúcspont. Amilyen lassan érett be a 119-es Szárosz-sorozat, ennek ellentételezéseként gyorsan le is cseng, 7 további teljes holdfogyatkozás következett, a legutolsóra 1927. június 15-én került sor, egy majdnem 18 perces teljes holdfogyatkozás képében. A levezetés továbbra is gyors, 6 részleges holdfogyatkozás képében, 1945. június 25-től 2035. augusztus 19-ig tart, azaz az utolsó ilyen alkalom mostanhoz egy Szárosz-ciklussal később lesz. A rákövetkező alkalommal, 2053. augusztus 29-én már csak félárnyékos holdfogyatkozás zajlik. A búcsú már lassan zajlik, még 19 félárnyékos holdfogyatkozás lesz, az utolsóra 2396. március 25-én kerül sor, egy órás, mindazonáltal észrevehetetlenül kicsiny magnitúdójú (0,0434) fogyatkozás képében.


Nem igazán átlagos a 119-es a Szárosz-családok között. A 82 holdfogyatkozás szokatlanul hosszú sorozatot jelez! Sajnos ezek majdnem fele félárnyékos esemény, hatoda részleges, bő harmada pedig teljes holdfogyatkozás. A 28 teljes holdfogyatkozásból 18 hosszabb másfél óránál, öt alkalom pedig 100 percnél is hosszabb. Ez utóbbi adat, és a szokatlanul hosszan elnyúló sorozat teszi egyedivé és emlékezetessé a 119-es Szároszt.

A 119-es Szárosz fogyatkozási sorozata:
20F 8R 28T 6R 20F
Össz: 82

A 119-es Szárosz adatait Fred Espenak számolta ki és tette közzé - köszönet érte.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!