Részleges napfogyatkozás 2018. február 15 - én

2018. február 15 -én, csütörtökön, magyar idő szerint este hét óra és éjfél között egy maximum 60%-os részleges napfogyatkozásban lehet része azon keveseknek, akik Dél-Amerika déli részén és az Antarktiszon, illetve a Csendes-óceán déli vizein tartózkodnak. (Ez utóbbi helyszínen biztos kevés megfigyelő lesz majd, a "rikoltó hatvanasok" szeleiben kevés kapitány kockáztatja az életét és a hajóját.)

A bal oldali ábrán láthatjuk a félárnyék útvonalát a Föld felületén.

Ugyanez részletesebb formában is megtekinthető.

A 2018. év első napfogyatkozása során a félárnyék először  18 óra 55 perc 46 másodperc UT-kor érinti az óceáni vizeket, 700 km-re az Antarktisz Tasmánia felé eső partvidékétől. A fogyatkozás maximuma (1) 20 óra 51 perc 19 másodperc UT-kor lesz. A 0. hosszúsági kör és a 73. déli szélességi kör találkozásánál, az antarktiszi jégmezőről nézve a Nap a horizonton áll, a fogyatkozás magnitúdója ott 0,5991, a napkorong több mint fele takarásban van.
Ha a Föld felszíne felett, az árnyékkúp középpontjából figyelhetnénk a jelenséget, most csak gyűrűs napfogyatkozást láthatnánk. Ugyanis amíg a Hold 29' 58,8" látszó méretű, addig a Nap 32' 22,8" -es, így a Hold 2,4"-cel kisebbnek látszik.
A félárnyék 22 óra 47 perc 03 másodperc UT-kor hagyja el a földfelszínt, Buenos Airestől délnyugatra.

A fogyatkozás során a Nap a Bak csillagkép keleti részén tartózkodik, a holdpálya leszálló csomópontja közelében. A Merkúr a Nap alatt látszana - ha teljes napfogyatkozásról lenne szó.

Íme egy kis animáció a Hold árnyékának mozgásáról a Föld felületén.

 


1: A fogyatkozás maximális pillanata az az időpillanat, amikor a Hold árnyékának tengelye a legjobban megközelíti a Föld középpontját. Noha a fogyatkozás maximális pillanata kissé eltér attól a pillanattól, amikor a fogyatkozás nagysága és a hossza a lehető legnagyobb (teljes fogyatkozások esetén), a kettő közti különbség igen kicsi.

 

A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra 2020. június 21-ig kell várni; de ez is csak az ország déli részén lesz látható, piciny részlegességként.

 

 

 

Pár további információ eme fogyatkozás családjáról az érdeklődők számára:

Mint minden napfogyatkozás, ez is egy fogyatkozási családba, ún. Szárosz-családba tartozik, melyeket számuk alapján különböztetünk meg. (A szárosz elnevezés eredetéről, hátteréről bővebb információt egy külön oldalon találsz.)

Ez a fogyatkozás a 150-es Szárosz-család 17. tagja. Egy viszonylag fiatal Szároszról van szó, mely kezdő félárnyékos napfogyatkozást adó sorozata vége felé tart, az első gyűrűs napfogyatkozása 2126. április 22-én lesz - az Antarktisz nagy öblében, a Weddel-tengeren. A 150-es Szárosz-család csakis gyűrűs napfogyatkozásokat fog adni a földlakók számára.
Kezdete majdnem háromszáz évvel ezelőttre nyúlik vissza. 1729. augusztus 24-én született, a déli félgömbön, mint egy kicsiny részleges fogyatkozás - nagysága 0,0067 magnitúdó - a Drake-átjárótól nyugatra. 18 évenként a sorozat új tagja látogatta/látogatja meg a Földet, a részleges fázisok nagysága először gyorsan nőtt, majd ennek mértéke lassul, az égi mechanika szeszélyei szerint. 2128. április 22-én nagykorú lesz a 150-es Szárosz, noha ekkor még csak egy különleges súroló gyűrűs napfogyatkozást ad, a Hold antiumbrájának az északi széle érinti az óceán vizeit. Egy szárosz-ciklussal később, 2144. május 3-án egy 6 perc 9 másodperces gyűrűs napfogyatkozás következik be a Csendes-óceán déli vizein. A soron következő napfogyatkozások során a gyűrűsség időtartama lassan nő, egészen 2216. június 16-ig, ekkor 7 perc 20 másodpercig tart a gyűrűs fázis. Ezután lassan csökken a gyűrűsség időtartama, 2324. augusztus 20-án 6 perc 33 másodpercig tart, majd az égi mechanika szeszélyei folytán ismét nő a gyűrűsség hossza. A csúcspont 2522. december 19-én lesz, egy majdnem tíz perces gyűrűs napfogyatkozás képében a Délkelet-Ázsiai szigetvilágban. Ezt követően gyorsan csökkenni kezd a napfogyatkozások hossza, és 2829. június 22-én kerül sor a 150-es Szárosz-család utolsó centrális eseményére, egy röpke 35 másodperces gyűrűsség képében.
Ezután következik a 150-es Szárosz-sorozat életének lezáró szakasza, amikor egyre kisebb mértékű részleges napfogyatkozásokat ad az északi sarkvidék lakóinak, összesen 9-et. Az utolsó piciny részleges napfogyatkozásra 2991. szeptember 29-én kerül majd sor, egy piciny harapás képében, alig több, mint 1%-os (0,0156 magnitúdós) eseménnyel, s a sorozat a múlt részévé válik.

A 150-es Szárosz egy viszonylag átlagos Szárosz-sorozat. Csak gyűrűs napfogyatkozásokat ad, fogyatkozásai 56%-a ilyen. Viszont 6 darab, 9 percnél hosszabb gyűrűs napfogyatkozást ad, ami kiemeli a többi sorozat közül a 150-es Szároszt.

A 150-as Szárosz 71 fogyatkozásának sorozata:
22R
40A
9R

 

Magyarországon 12 fogyatkozása lesz látható a 150-es Szárosznak, az elsőt rögtön 2360. szeptember 11-én láthatják kései utódaink.
Ez a sorozat nem ad gyűrűs napfogyatkozást a mai Magyarország területén, a legnagyobb fokú részleges eseményre 2703. április 8-án kerül sor.
A 150-es Szárosz-család 595 éven át látogatta a Kárpát-medencét. A 12 magyar vonatkozású napfogyatkozást az alábbi táblázatban soroltam fel.

 

Dátum

Fogyatkozás nagysága

Megjegyzés

2360. szeptember 11.

43-55% közötti

Napkelte után maximális fázis.

2486. november 26.

1- 6% közötti

 

2540. december 29.

3% max

Aggtelek, Hollóháza és környékei kimaradnak belőle.

2595. januárr 31.

20-25% közötti

2649. március 5.

52-60% közötti

2703. április 8.

83-95% közötti

2757. május 10.

80-89% közötti

2775. május 21.

80% max

Napnyugta előtt a maximum.

2811. június 12.

52-62% közötti

2829. június 22.

26-37% közötti

2901. augusztus 5.

55% max

A vége előtt napnyugta.
3-7% közötti


Fred Espenak honlapja erről a fogyatkozásról a NASA honlapján található, akárcsak a 150-es Szárosz család adatai.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!

2018. február 6.