Részleges napfogyatkozás 2018. július 13 - án

2018. július 13 -án, pénteken, magyar idő szerint hajnali háromnegyed négy és negyed hét között egy kisebb mértékű, maximum 35% körüli részleges napfogyatkozásban lehet része azon keveseknek, akik Ausztrális délkeleti részén - Victoria illetve Dél-Ausztrália délkeleti csücskében - továbbá Tasmániában laknak. Azon kutatók, akik az Antarktisz partvidékén tartózkodnak a keleti hosszúság 120-140°-a között, 30% feletti részleges fázist észlelhetnek.

A bal oldali ábrán láthatjuk a félárnyék útvonalát a Föld felületén.

Ugyanez részletesebb formában is megtekinthető

A 2018. év második napfogyatkozása során a félárnyék először  1 óra 48 perc 18 másodperc UT-kor érinti a Föld felszínét mélyen az Indiai-óceán délkeleti vizein. A félárnyék beborítja az Ausztrália alatti óceáni vizeket, illetve Tasmániát és Ausztrália déli-délkeleti partvidékeit. A fogyatkozás maximuma (1) 3 óra 01 perc 02 másodperc UT-kor lesz. Ekkor a Nap a horizonton áll az Antarktisz partvidékén, a fogyatkozás magnitúdója ott 0,3367, a napkorong harmada takarásban van.
Ha a Föld felszíne felett, az árnyékkúp középpontjából figyelhetnénk a jelenséget, teljes napfogyatkozást láthatnánk. Ugyanis amíg a Hold, mely pár óra múlva lesz földközelben, 33' 25,6" látszó méretű, addig a Nap 31' 28" -es, így a Nap 1' 2,4"-cel kisebbnek látszik.
A félárnyék 4 óra 13 perc 43 másodperc UT-kor hagyja el a földfelszínt, félúton Új-Zéland és az Antarktisz között.

A fogyatkozás során a Nap az Ikrek csillagkép keleti részén tartózkodik, a holdpálya felszálló csomópontja közelében, a Castor-Pollux párostól délre. Nincs fényes bolygó a közelben.

Íme egy kis animáció a Hold árnyékának mozgásáról a Föld felületén.

 


1: A fogyatkozás maximális pillanata az az időpillanat, amikor a Hold árnyékának tengelye a legjobban megközelíti a Föld középpontját. Noha a fogyatkozás maximális pillanata kissé eltér attól a pillanattól, amikor a fogyatkozás nagysága és a hossza a lehető legnagyobb (teljes fogyatkozások esetén), a kettő közti különbség igen kicsi.

 

A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra elég sokáig, 2020. június 21-ig kell várni; ez a fogyatkozás sajnos csak az Északi-tengerről nézve lesz teljes.

 

 

 

Pár további információ eme fogyatkozás családjáról az érdeklődők számára:

Mint minden napfogyatkozás, ez is egy fogyatkozási családba, ún. Szárosz-családba tartozik, melyeket számuk alapján különböztetünk meg. (A szárosz elnevezés eredetéről, hátteréről bővebb információt egy külön oldalon találsz.)

Ez a fogyatkozás a 117-es Szárosz-család 69. tagja. Egy igen-igen öreg Szároszról van szó, melynek ezen kívül már csak két kis részleges fázist adó eseményre futja az életciklusából. A 117-es Szárosz-család először gyűrűs, léte második felében teljes napfogyatkozásokat adott a földlakók számára.
Kezdete több mint ezerkétszáz évvel ezelőttre nyúlik vissza. 792. június 24-én született, az északi félgömbön, mint egy kicsiny részleges fogyatkozás - nagysága 0,0523 magnitúdó - Grönland és Kanada északi szigetei területén. végében. 18 évenként a sorozat új tagja látogatta meg a Földet, a részleges fázisok nagysága gyorsan nőtt. 936. szeptember 18-án lezajlott az első gyűrűs napfogyatkozás, mely Szibéria északi partjain látszott, és egyből majdnem hat percig tartott. A soron következő gyűrűs fogyatkozások hossza egyre nőtt, a maximumot 1062. december 3-án adta; ekkor 9 perc 26 másodpercig tartott a gyűrűs fázis. Ettől kezdve fogyatkozásról fogyatkozásra csökkent a gyűrűs fázisok hossza, a legrövidebbre 1333. május 14-én került sor, 20 másodpercig tartott. Ezt követte öt hibrid (1) napfogyatkozás, ahol a teljes fázisok hossza 9 másodpercről fokozatosan 1 perc 45 másodpercre nőtt. (1423. július 8.) A következő alkalommal, 1441. július 18-án majdnem két perces, hosszú, tisztán teljes napfogyatkozás zajlott le. A további 27 teljes napfogyatkozás során a teljesség hossza először kissé nőtt, majd az égi mechanika szeszélyei miatt 1477. augusztus 8. után újra csökkent, hogy 1639. november 24.-e után ismét növekedésnek induljon a totalitások hossza. A maximumot 1892. április 26-án érte el, egy 4 perc 19 másodperc hosszú teljes napfogyatkozással. 1910. május 9-én zajlott az utolsó teljes napfogyatkozása a 117-es Szárosz-ciklusnak, 4 perc 15 másodperces totalitással. Ezután már csak egyre kisebb nagyságú részleges fázist adó napfogyatkozások következtek, itt tartunk most. Az utolsó napfogyatkozást 2054. augusztus 3-án adja a 117-es Szárosz, amikor egy 0,0566 magnitúdójú eseményyel vesz búcsút a földlakóktól.

A 117-es Szárosz egy átlagos Szárosz-sorozatnak mondható. Ami kiemeli kissé a többi közül, hogy négy darab 9 perc feletti gyűrűs napfogyatkozást adott eleinknek.

A 117-es Szárosz 71 fogyatkozásának sorozata:
8R
23Gy
5H
28T
7R

 

1: Gyűrűs-teljes, azaz hibrid napfogyatkozás az a fogyatkozás, amikor a Hold pont olyan távol van a Földtől, hogy az árnyékkúp csúcsa csak a fogyatkozás közepén éri el a Föld felszínét (teljes fogyatkozás), a kezdeti illetve végső szakaszban a felszín előtt ér véget, s innen gyűrűs fogyatkozás figyelhető meg.

Magyarországon 12 fogyatkozása volt látható a 117-es Szárosznak, az elsőt rögtön 882. augusztus 17-én láthatták eleink.
Ez a sorozat kedvezett őseinknek, hiszen egy darab gyűrűs napfogyatkozása elérte a Kárpát-medencét 1098-ban, egy másik pedig majdnem elérte azt 990-ben. Ezen kívül jópár alkalommal adott nagyfokú részleges napfogyatkozásokat.
A 117-es Szárosz-család 505 éven át látogatta a Kárpát-medencét. A 12 magyar vonatkozású napfogyatkozást az alábbi táblázatban soroltam fel.

 

Dátum

Fogyatkozás nagysága

Megjegyzés

882. augusztus 17.

37-55% közötti

936. szeptember 18.

57-67% közötti
 

990. október 21.

85-98% közötti

Vereckei hágó közelében a gyűrűsség sávjának déli határa!

1044. november 22.

78-87% között

1098. december 25.

7 perc körüli max.

Erdély délkeleti része a gyűrűsség sávjába esik!.

1153. január 26.

72-92% közötti

1207. február 28.

70-88% közötti

1261. április 1.

75-91% közötti

1279. április 12.

30% max

Maximum előtt napnyugta. Erdély kimaradt belőle.

1315. május 4.

16-24% közötti

1333. május 14.

73-87% közötti

29-42% közötti


Fred Espenak honlapja erről a fogyatkozásról a NASA honlapján található, akárcsak a 117-es Szárosz család adatai.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!

2018. július 26.