Részleges napfogyatkozás 2022. április 30 - án

2022. április 305 -án, szombaton, magyar idő szerint a késő éjszaka és május 1. éjfél utáni időszakban egy maximum 60%-os részleges napfogyatkozásban lehet része azon keveseknek, akik Dél-Amerika déli részén és az Antarktiszon, illetve a Csendes-óceán déli vizein tartózkodnak. (Ez utóbbi helyszínen biztos kevés megfigyelő lesz majd, a "rikoltó hatvanasok" szeleiben kevés kapitány kockáztatja az életét és a hajóját.)

A bal oldali ábrán láthatjuk a félárnyék útvonalát a Föld felületén.

Ugyanez részletesebb formában is megtekinthető.

A 2022. év első napfogyatkozása során a félárnyék először 18 óra 45 perc 13 másodperc UT-kor érinti az óceáni vizeket, a dél sarkkör és a nyugati hosszúság 105°-a találkozása közelében. Az egyre növekvő félárnyék lassan ráborul a Csendes-óceán délkeleti vizeire, és a fogyatkozás maximumára (1) 20 óra 41 perc 20 másodperc UT-kor lesz. Dél-Amerika déli csücske és az Antarktisz északi nyúlványa közötti vizeken a Nap a horizonton tartózkodik, a fogyatkozás magnitúdója ott 0,6389, a napkorong majdnem 2/3-a takarásban van.
Ha a Föld felszíne felett, az árnyékkúp középpontjából figyelhetnénk a jelenséget, most csak gyűrűs napfogyatkozást láthatnánk. Ugyanis amíg a Hold 30' 8" látszó méretű, addig a Nap 31' 45,2" -es, így a Hold 1' 37,2"-cel kisebbnek látszik.
A félárnyék 22 óra 37 perc 56 másodperc UT-kor hagyja el a földfelszínt, Chile partjaitól nyugatra.

A fogyatkozás során a Nap a Kos csillagkép déli részén tartózkodik, a holdpálya felszálló csomópontja közelében. Sajnos az ég nem sötétedik el eléggé, hogy a bolygókat láthassuk (esetleg a Vénusz kivétel lehetne), pedig látványosságban lenne részünk bőven: a Merkúr a Fiastyúktól délre tartózkodik, míg a Jupiter és a Vénusz a Halakban alkot szoros párost, 13,5 ívperc távol látszanak egymástól, ami a holdátmérő felénél is kevesebb.

Íme egy kis animáció a Hold árnyékának mozgásáról a Föld felületén.

 


1: A fogyatkozás maximális pillanata az az időpillanat, amikor a Hold árnyékának tengelye a legjobban megközelíti a Föld középpontját. Noha a fogyatkozás maximális pillanata kissé eltér attól a pillanattól, amikor a fogyatkozás nagysága és a hossza a lehető legnagyobb (teljes fogyatkozások esetén), a kettő közti különbség igen kicsi.

 

A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra 2022. október 25-ig kell várni; ez egy részleges napfogyatkozás lesz, melyet Magyarországról közepes mértékű részleges napfogyatkozásként lehet megfigyelni, a Nap 28-38%-át takarja el.

 

 

 

Pár további információ eme fogyatkozás családjáról az érdeklődők számára:

Mint minden napfogyatkozás, ez is egy fogyatkozási családba, ún. Szárosz-családba tartozik, melyeket számuk alapján különböztetünk meg. (A szárosz elnevezés eredetéről, hátteréről bővebb információt egy külön oldalon találsz.)

Ez a fogyatkozás a 119-es Szárosz-család 66. tagja. Egy igencsak öreg Szároszról van szó, ennél idősebb sorozat csak a 118-as és a 117-es. A mostani sorozat döntően gyűrűs napfogyatkozásokat adott az idők során, két teljes és egy hibrid napfogyatkozással egyetemben.
A 119-es Szárosz-család kezdete a magyarok második Kárpát-medencei bejövetele előtt volt. 850. május 15-én született, az Alaszkai-félszigeten, mint egy kicsiny részleges fogyatkozás - nagysága 0,0066 magnitúdó volt. 18 évenként a sorozat új tagja látogatta/látogatja meg a Földet, a részleges fázisok nagysága gyorsan nőtt. 1012. augusztus 20-án nagykorú lett a 119-es Szárosz, egy 32 másodpercig tartó teljes fázissal az Északi-tengeren és Szibéria keleti részén. (Érdekesség, hogy Fred Espenak számításai szerint egy nem-centrális teljes fogyatkozásra már 18 évvel korábban, 994. augusztus 9-én sor került, ahol az umbra déli pereme érinttette a földfelszínt, de ez a térképen is éppen csak észrevehető. Technikailag igazából ekkor kezdődött a nagykorúság.) A következő alkalommal, 1030. augusztus 31-én már csak 18 másodperces volt a totalitás maximális hossza, és ez egy hibrid (azaz gyűrűs-teljes) napfogyatkozás volt, Grönlandon és Észak- valamint Kelet-Európában. A rá következő napfogyatkozás már egy gyűrűs napfogyatkozás volt 1048. szeptember 10-én, ahol a gyűrűs fázis legrövidebb időtartama 2 másodperc volt - ismét csak Alaszkában!
Az idő múltával a sorozat következő napfogyatkozásai egyre hosszabb gyűrűs fázist adtak, a csúcsot 1247. január 8-án érte el, egy 5 perc 8 másodperc hosszú esemény képében. Ezután lassan csökkent a gyűrűsség időtartama, egészen 1391. április 5-ig. Ekkorra a gyűrűs fázis már csak 4 perc 11 másodpercig tartott - ahogy egy Szárosz-ciklussal később, 1409. április 15-én. Az égi mechanika szeszélyei - vagy inkább törvényszerűségei - folytán ez az időtartam ismét növekedni kezdett, elindítva a 119-es Szárosz-család második aranykorát, ami 1625. szeptember 1-én érte el tetőfokát. A napfogyatkozás gyűrűs fázisa 7 perc 37 másodpercig tartott, ami már a ritka hosszú események közé tartozik - de a Csendes-óceán déli vizein nem sokan láthatták eme látványosságot.
Innen indult a 119-es Szárosz hanyatlása, gyűrűs fogyatkozásai fokozatosan rövidültek, és az utolsó ilyen jelenséget 1932. március 7-én mutatta be. Most a Szárosz-család végjátékának közepén vagyunk, részleges napfogyatkozásai egyre kisebbek, még öt esemény van hátra. 2112. június 24-én egy piciny harapást adó (0,0282 magnitúdós) fogyatkozással búcsúzik a sorozat.

A 119-es Szárosz egy átlagos Szárosz-sorozat. Zömében gyűrűs napfogyatkozásokat adott, fogyatkozásai 72%-a ilyen. Három ezen eseményekből tovább tartott, mint 7 perc 30 másodperc. Egy szürke eminenciás, mondhatnánk, ha jellemezni akarnánk ezt a Szárosz-családot.

A 119-es Szárosz 71 fogyatkozásának sorozata:
8R
2T
1H
51 Gy
9R

 

Magyarországon 72 fogyatkozása volt látható a 119-es Szárosznak, az elsőt rögtön 922. június 27 -én láthatták eleink.
Ez a sorozat nem ad gyűrűs napfogyatkozást a mai Magyarország területén, a legnagyobb fokú részleges eseményre 1174. november 26-án került sor.
A 119-es Szárosz-család 559 éven át látogatta a Kárpát-medencét. A 17 magyar vonatkozású napfogyatkozást az alábbi táblázatban soroltam fel.

 

Dátum

Fogyatkozás nagysága

Megjegyzés

922. június 27.

12% max.

Napnyugta előtt zajlott, Erdély keleti széle kimaradt belőle.

976. július 29.

45-55% közötti

 

1012. augusztus 20.

10-23% közötti

 

1030. augusztus 31.

82-92% közötti

1066. szeptember 22.

30% max.

Napkeltekor vége. Őrvidék kimaradt belőle.

1084. október 2.

76-85% közötti

1120. október 24.

10% max.
Napkeltekor vége. Csak a Partium és Erdély.

1138. november 4.

67-73% közötti

Napnyugta előtt illetve alatt.

1174. november 26.

90% körüli max.

Majdnem Erdélyből indult a gyűrűsség sávjának eleje!

1228. december 28.

60% körüli

Napkeltekor.

1283. január 30.

56-63% közötti

56-647% közötti
 
3% max.
Csak Magyarország nyugati szélén, napnyugtakor kezdődött.
25-35% közötti
72-89% közötti
50-65% közötti
11% max.
Napnyugtakor kezdődött.


Fred Espenak honlapja erről a fogyatkozásról a NASA honlapján található, akárcsak a 119-es Szárosz család adatai.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!

2022. május 6.