Utolsó frissítés: 2018. július 27.

Teljes holdfogyatkozás 2018. július 27-én

2018. július 27-én, pénteken, magyar idő szerint napnyugta utántól egészen 28.-a hajnali fél kettőig teljes holdfogyatkozás zajlik. A jelenség jól látható része Magyarországról teljes egészében megfigyelhető, Erdélyből nézve pedig a félárnyékos fogyatkozás észlelhető részét is meg lehet figyelni. Egy hosszú teljes fázisú holdfogyatkozást nézhetünk végig, méghozzá az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozását. A holdfogyatkozás centrális lesz, ami látványos, sötét holdfogyatkozást vetít előre.

Milyen látványra számíthatunk? Hold a Bak csillagkép nyugati részén tartózkodik. A fogyatkozásra a leszálló csomó elérése közben kerül sor, a maximum még a csomópont előtt bekövetkezik, és a Hold éppen most van földtávolban, ezért kisebbnek látszik az átlagosnál. A holdkorongról délre látható fényes Mars is most van nagy földközelségben, így a média várhatóan világvége hangulatot sugall, gyűjtve a kattintásokat - noha pl. az Index cikke kifejezetten visszafogott és tudományos volt, több ilyet szeretnénk látni! Világvége biztos nem lesz, de ha tévedek, találkozzunk az Afterparty-n!
A kis látszó méret azonban inkább abban nyilvánul meg, hogy a fogyatkozás hossza növekszik meg, mivel földtávolban lassabban mozog a Hold, lassabban szeli át a Föld árnyékkúpját. Abban biztosak lehetünk, hogy ha derült lesz az ég, nagyszerű látványban lesz részünk! A Hold a földárnyék középső részén halad keresztül, ha nem is pontosan a közepén. A fogyatkozás technikailag 17 óra 15 perc UT-kor veszi kezdetét. Ekkor a Hold keleti pereme érinti a Föld félárnyékát. Ez nem látható, mert mérhetetlenül kicsiny fényességváltozást jelent. A félárnyék jelenlétére először 18 óra UT körül látni majd utalást, amikor egy lágy szürkés-barnás homály kezd a Hold délkeleti részére telepedni. Az idő múltával az erősödő félárnyék jelzi, hogy közeleg a Föld árnyéka, mely 18 óra 247 perc UT-kor éri el a Hold felszínét. Az umbra lassan bekebelezi égi kísérőnket, 19 óra 30 UT-kor kezdetét veszi a totalitás majdnem egy és háromnegyed órás időszaka. 20 óra 22 perc UT-kor van a holdfogyatkozás maximuma, ekkor a Hold mélyvörös árnyalatot vesz fel, északi pereme várhatóan kissé világosbnak látszik a délinél. A teljes fázis 21 óra 13 perc UT-kor ér véget, az árnyéknak egy óra hat perc kell, hogy elhagyja a Hold felszínét. Ez 22 óra 19 perckor következik be. Ezután a félárnyék még bő 20-25 percen keresztül látható a holdkorong nyugati felén, noha a félárnyék maga csak 23 óra 29 perc UT-kor hagyja el végleg a Holdat.
A fogyatkozás maximuma pillanatában a fogyatkozás nagysága 1,60874 magnitúdó - elég nagy szám. Ekkor a holdkorong déli széle 8,41 ívpercre van az árnyék középpontjától, míg az északi széle 21,02 ívpercre. Az déli perem 30,52 ívperc távolságra lesz az umbra szélétől, ellenben az északi peremmel, mely "csak" 17,91 ívpercre van az árnyék másik szélétől. Ez azt jelenti, hogy a fogyatkozás közepén az északi perem kissé világosabb vöröses színűnek látszik majd, mint a déli, de a különbség nem számottevő. A megfigyelőknek ajánlott, hogy a holdfogyatkozás sötétségének megállapításakor a Danjon-skálát alkalmazzák.
A holdfogyatkozás során a nyári csillagképek szépen megfigyelhetőek. A teljesség során sötét észlelőhelyről nézve a Tejút fénytengelye és fodrozódásai is jól megfigyelhetőek - így érthető, hogy őseink számára miért az Életfa szerepét tölti be. A Szaturnusz 31°-ra jobbra látszik a Nyilasban, A Jupiter a délnyugati égen ragyog, lassan nyugovóra készül. Északnyugaton a Vénusz látszik a látóhatár közelében. A fő attrakció azonban a Holdtól 5°-kal délre látszó fényes Mars, mely földközelsége okán fényesebb a Jupiternél is, -2,8 magnitúdó fényesen ragyog. Ez az együttállás igazi csemege mind a szabad szemmel, mind a fényképezőgéppel észlelők számára!

A penumbrális magnitúdó 2,6792, a félárnyék gyűrűje 31,5' vastag, a 29,42' látszó átmérőjű holdkorong teljes terjedelmében elfér benne - azaz van tisztán félárnyékos fázis is az esemény során, amikor a Hold csak a penumbrában tartózkodik - ez a ritkább eset. A teljes fázis hossza 1 óra 42 perc 57 másodperc hosszú, a részleges fázis 3 óra 54 perc 32 másodperces, a jelenség teljes időtartama 6 óra 13 perc 48 másodperc.

A holdfogyatkozás kontaktusainak időpontjai világidőben:

Penumbrális fogyatkozás kezdete:
17:14:49 UT
Részleges fogyatkozás kezdete:
18:24:27 UT
Teljes holdfogyatkozás kezdete:
19:30:15 UT
A fogyatkozás közepe:
20:21:44 UT
Teljes fogyatkozás vége:
21:13:12 UT
Részleges fogyatkozás vége:
22:19:00 UT
Penumbrális fogyatkozás vége:
23:28:37 UT

(Ezen időpontokhoz két órát hozzáadva a magyaroszági, három órát hozzáadva az erdélyi (Románia) adatokat kapjuk.)

A holdfogyatkozás során nem csak szemlélődni, de észlelni, megfigyelni is könnyen lehet! Olvasd el rövid ismertetőmet (Word dokumentum, 64 kB), mit is érdemes észlelni kis távcsővel, vagy akár szabad szemmel is!
Az észlelési adatokat küldjük be Szabó Sándornak , az MCSE Okkultációs Szakcsoportja vezetőjének levélben a

9400 Sopron
Jázmin u. 8.

címre, vagy e-mailben ( castell.nova@chello.hu ) csatolt fájlban.

A holdfogyatkozás várható látványáról ízelítőt ad a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján található fényképgyűjtemény.

A következő holdfogyatkozás 2019. január 21-én lesz, egy 1 óra 2 perc hosszú teljes fogyatkozás, mely tőlünk jórész megfigyelhető, mivel pont a teljes fogyatkozási fázis vége után nyugszik le a Hold.

 

Információk ezen fogyatkozás Szárosz-családjának a hátteréről:
Ez a holdfogyatkozás a 129-es fogyatkozási család tagja. Egy ereje teljében lévő sorozatról van szó, egy Szárosz-ciklussal korábban volt a leghosszabb teljes holdfogyatkozása 2000. július 16-án. (A jelenleg futó sorozatokból a legöregebb a 110-es, a legfiatalabb pedig a 150-es Szárosz). Ez a fogyatkozás a sorozat 71 tagjából sorban a 38. esemény.

1351. június 10. - ezen a pénteki napon született a 129-es Szárosz-család: ekkor történt, hogy a Hold az Ekliptikát déli irányban keresztezte. Hivatalosan azt mondjuk, hogy a Hold a leszálló csomópontja közelében volt, elég közel a Föld árnyékához - elég közel, hogy a Hold északi pereme súrolja a félárnyék déli peremét. Ez a félárnyékos fogyatkozás teljességgel észrevehetetlen volt (0,0079 magnitúdós!), abszolút elméleti jelentőséggel bírt. Viszont kezdetét vette egy 1262,11 éves időszaknak, a 129-es Szárosz bemutatja a 71 holdfogyatkozásból álló színjátékát. A 129-es Szárosz eléggé ráérősen töltötte a gyermekkort, mivel csak további 9 félárnyékos eseményt követően került majd sor az első részleges holdfogyatkozásra, 1531. szeptember 26 -án, azonnal egy 58 perc hosszú részleges fázissal.
A következő fogyatkozások során fokozatosan nőtt a részleges fázisok hossza, és még további 20 részleges fogyatkozás következett. Az első teljes holdfogyatkozásra csak 1910. május 24 -én került sor, rögtön egy kellően hosszú, majdnem 50 perces totalitással. A rákövetkező események folyamán gyorsan nőtt a teljességek időtartama. A leghosszabb teljes holdfogyatkozásra 2000. június 16-án került sor, ahogy már írtam. Ez egy 1 óra 46 perc hosszú teljes holdfogyatkozás volt, ami ritka hosszú időtartamnak számít. Ezután gyorsan hanyatlásnak indul a 129-es Szárosz-ciklus: 5 holdfogyatkozás kell csak az alkonyulathoz. Az utolsó teljes fogyatkozásra 2090. szeptember 8-án kerül sor, egy 32 perces teljességgel. Lassú öregkor következik, mivel csak 21 részleges holdfogyatkozás elteltével - az utolsóra 2469. április 26-án kerül sor - kezdődik meg a 129-es Szárosz lassú halódása. 8 darab, egyre kisebb mértékű félárnyékos holdfogyatkozás következik, a záróakkordot 2613. július 24-én "láthatják" kései utódaink - képletesen szólva, hiszen a 0,0555 magnitúdós félárnyékos holdfogyatkozást szemmel nem lehet érzékelni.


Nem egy átlagos a 129-es a Szárosz-családok között. A 71 holdfogyatkozásnak ugyan teljesen átlagos, de négy fogyatkozása is hosszabb 100 percnél, amik a kivételesen hosszú holdfogyatkozások közé tartoznak. Érdekessége még, hogy a fogyatkozásai több mint fele (59,2%) részleges holdfogyatkozás - ez összefügghet azzal, hogy inkább holdtávolban adja a fogyatkozásait.

A 129-es Szárosz fogyatkozási sorozata:
10F 21R 11T 21R 8F
Össz: 71

A 129-es Szárosz adatait Fred Espenak számolta ki és tette közzé - köszönet érte.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!