Teljes holdfogyatkozás 2019. január 21 - én

2019. január 21-én, hétfőn, magyar idő szerint a hajnali és napkelte körüli órákban teljes holdfogyatkozás zajlik, mely Magyarországról is jórészt megfigyelhető. A megfigyelésre legalkalmasabb helyzetben vannak az amerikai kontinensek, a Csendes-óceán keleti része, az Atlanti-óceán északi fele és Európa északi és nyugati országai. Európa többi része, Szibéria északkeleti, valamint Afrika nyugati felének lakói a részleges fázisból láthatnak több-kevesebb hosszúságú szakaszt.

Magyarországról nézve a Hold az árnyékból való kilépés során nyugszik le. Az ország keleti felén még a nagyobb arányban takart "holdkorong" nyugszik le, de nyugat felé haladva egyre kevésbé kitakart Holdat láthatunk a látóhatár mögé csúszni. Ugyanez elmondható a felvidéki és a vajdasági területeken élőkre is. Erdély már kevésbé szerencsés ebből a szempontból, pl. a Székelyföld lakói számára nem sokkal a teljes fázis véget érte után lenyugszik égi kísérőnk.

Milyen látványra számíthatunk? A holdfogyatkozás a Rák csillagkép nyugati határánál zajlik, a felszálló csomópont közelében - a Hold nemrég lépett át az Ikrekből. A Hold félúton van a Castor-Pollux párosa és a Rák Északi- és Déli szamarát alkotó csillagpáros között - ez utóbbi között látszik a Praesepe (Jászol) csillaghalmaz. A Téli Hatszögtől keletre lesz látható a vörös színbe borult Hold, nagy látószögű objektívvel szép fotók készíthetők a téli égbolt csillagai közelségével. A Procyon 15°-kal délre van a Holdtól, a Pollux 8°-kal, a Castor pedig 12°-kal felette jobbra. A Regulus viszonylag távol, 32° távol látszik, az Alphard még messzebb, 36°-kal délkeletre. Bolygó most nem tartózkodik a közelben.
Égi kísérőnk ma este lesz földközelben, látszó mérete nagyobb az átlagosnál, 33' 24". A fogyatkozás nem lesz centrális, azaz a holdkorong elkerüli a földárnyék tengelyét. A holdkorong déli pereme 5,88' távolságra van a földárnyék középpontja felett, az északi pereme pedig 6,76 ívperc távol lesz az umbra északi szélétől. Ennek köszönhetően a Hold különböző területein különböző mértékű elsötétedést és elszíneződést figyelhetünk meg, a déli félteke várhatóan sokkal sötétebb, vörösebb árnyalatú lesz.

A holdfogyatkozás technikailag 2 óra 35 perc UT-kor kezdődik, ekkor érinti a félárnyék a holdkorong keleti peremét. Ez mérhetetlenül kicsiny fényváltozást jelent, a közelgő holdfogyatkozás első jeleként 3 óra UT körül egy egyre növekvő, erősödő barnás-szürkés homály terül fokozatosan a Hold keleti felére. 3 óra 34 perc UT-kor kezdődik az igazi látványosság, a holdkorong keleti peremén megjelenik a Föld árnyéka! Az umbra fokozatosan, bő egy óra alatt elnyeli a Holdat, és 4 óra 41 perc UT-kor bekövetkezik a totalitás. Mint fentebb írtam, a Hold déli fele sokkal sötétebb lesz, mint az északi, és ez a sötétebb rész lassan végigvándorol a holdkorong déli részén. A teljes holdfogyatkozás maximuma 5 óra 12 perckor lesz, ekkor van legmélyebben a Hold a teljes árnyékban. További fél óra alatt a Hold egyre közelebb ér az umbra széléhez, és 5 óra 43 perc UT-kor véget ér a teljes fázis. A Hold lassan elhagyja a Föld árnyékát, a részleges fázis vége 6 óra 51 perc UT-kor van. Sajnos a Kárpát-medencéből nézve ekkorra a Hold már lenyugodott. A félárnyékos holdfogyatkozás végére 7 óra 48 perc UT-kor kerül sor, amikor a penumbra is elhagyja a Hold felszínét.

A fogyatkozás nagysága 1,1953 magnitúdó, megfigyelőknek ajánlott, hogy a holdfogyatkozás sötétségének megállapításakor a Danjon-skálát alkalmazzák külön-külön a Hold északi és déli felére is. A félárnyékos fogyatkozás magnitúdója 2,1684. Az umbra átmérője 1,5268°, míg a penumbráé 2,6104°. A félárnyék gyűrűje 32,51' vastag, így a holdkorong nem fér el benne. Ennek a holdfogyatkozásnak nincs tisztán penumbrális fázisa.

A totalitás közepesen hosszú, 1 óra 1 perc 59 másodpercig tart. Az árnyék maga 3 óra 16 perc 45 másodpercig tartózkodik a holdkorongon (részleges és teljes fázis). Maga az egész holdfogyatkozás 5 óra 11 perc 30 másodperc hosszú.

A holdfogyatkozás kontaktusainak időpontjai világidőben (az időpontokhoz adjunk hozzá EGY órát, hogy helyi időt (KözEI) kapjunk, KETTŐT hogy a Kelet-Európai (pl. Románia, Erdély) időt!):

Penumbrális fogyatkozás kezdete:
2:36:30 UT
Részleges fogyatkozás kezdete:
3:33:54 UT
Teljes fogyatkozás kezdete:
4:41:17 UT
A fogyatkozás közepe:
5:12:16 UT
Teljes fogyatkozás vége:
5:43:16 UT
Részleges fogyatkozás vége:
6:50:39 UT
Penumbrális fogyatkozás vége:
7:48:00 UT

 

 

Kráterkontaktus-előrejelzések (időpontok KöZEI-ben): (forrás a VCSE oldala)

Belépés a földárnyékba:
04:39 Grimaldi
04:46 Campanus
04:51 Tycho
04:52 Kepler
04:57 Aristarchus
04:59 Copernicus
05:10 Timocharis
05:13 Dionysius
05:14 Manilius
05:17 Menelaus
05:20 Goclenius
05:20 Plinius
05:23 Plato
05:25 Langrenus
05:25 Taruntius
05:27 Eudoxus
05:29 Proclus
05:30 Aristoteles

Kilépés a földárnyékból:

06:53 Aristarchus
06:53 Grimaldi
07:00 Kepler
07:01 Plato
07:05 Pytheas
07:07 Timocharis
07:08 Copernicus
07:11 Aristoteles
07:12 Campanus
07:13 Eudoxus
07:21 Manilius
07:21 Tycho
07:24 Menelaus
07:28 Plinius
07:28 Dionysius
07:37 Proclus
07:40 Taruntius
07:42 Goclenius
07:47 Langrenus

Ezek az értékek bizonytalanok 1-2 perc erejéig, mert az aktuális felsőlégköri állapot miatt a földárnyék mérete nagyobb vagy kisebb lehet.

A következő holdfogyatkozás 2019. július 16-án lesz, de ez csak egy részleges holdfogyatkozás, mely Magyarországról is jól megfigyelhető. A következő teljes holdfogyatkozást 2022. május 16-án láthatjuk, viszont ennek is csak az elejét! Sokáig kell várnunk a Magyarországról végig látható következő teljes holdfogyatkozásig. Ennek dátuma: 2028. december 31! Zárójelben: És még itt is lemaradunk a félárnyékos fogyatkozás végéről - bár ez nem nagy veszteség. A következő TELJES EGÉSZBEN megfigyelhető teljes holdfogyatkozást Magyarországról 2029. december 20-21-én láthatjuk majd.


Információk ezen fogyatkozás Szárosz-családjának a hátteréről:
Ez a holdfogyatkozás a 134-es fogyatkozási család 72 tagjából a 27. Ez a viszonylag alacsony szám jelzi, hogy a Szárosz-család nemrég vált nagykorúvá. Egész pontosan 8 Szárosz-ciklussal korábban, 1874. október 25-én volt az első teljes holdfogyatkozása, egy 33 perc hosszú totalitás képében. A csúcspont majd' kétszáz év múlva lesz.
1550. április 1.-én volta 134-es Szárosz-család születésének időpontja. A Hold az Ekliptikát dél felől északra keresztezte, azaz a felszálló csomópont közelében tartózkodott. Mivel a csomópont elég közel volt ekkor a Föld árnyékkúpjához, elkerülhetetlen volt egy holdfogyatkozás bekövetkezte. Egyáltalán semmi látványosság, csak a Hold déli pereme lágyan érintette a földárnyék északi szélét - egy észrevehetetlen, parányi 0,0022 magnitúdós félárnyékos fogyatkozást adva, melynek hossza is csak 13 perc volt. Tizennyolc évenként egy-egy hasonló esemény következett, de a Hold mindig egy picikét mélyebben hasított a félárnyékba, és 144 évvel később, 1694. július 7-én megtörtént az első részleges holdfogyatkozás: egy 39 percig tartó esemény. A további fogyatkozások időtartama előbb gyorsan, majd lassan nőtt, hogy aztán 1874. október 25-én következett be a sorozat első teljes holdfogyatkozása, mely - mint már írtam - 33 percig tartott.
A következő holdfogyatkozások alkalmával fokozatosan nőtt, és ezután is nő a teljesség időtartama, egészen az 2217 május 22.-i csúcsig. Jelenleg elég lassan nő a totalitások időtartama, minden ciklusban csak pár percnyit, ezért is lesz még olyan soká a 134-es Szárosz-sorozat tetőpontja. Az eljövendő dicső pillanatot követően 134-es Szárosz-család gyors hanyatlásnak indul, hiszen már csak hat teljes holdfogyatkozás következik rá. Az utolsó teljes holdfogyatkozása 2325. július 26 -án lesz, egy 45 perc hosszú teljesség képében. A dicsfény tovább halványul, mert csak 10 részleges holdfogyatkozás lesz 2343. augusztus 7. és 2505. november 12. között. Az elmúlás időszaka viszont hosszúra nyúlik, mert 18 félárnyékos holdfogyatkozást láthatnak kései utódaink. Az utolsó ilyen eseményre 2830. május 28-án kerül sor, mely észrevehetetlenül kicsi (0,1312 magnitúdós). Ezzel véget ér egy 1280 évig tartó eseménysorozat. A 134-es Szárosz-család holdfogyatkozásainak 36%-át a teljes fogyatkozások teszik ki, szám szerint 26. Ez nem szokványos mennyiség, noha csak kettő teljes holdfogyatkozás lesz 100 percet meghaladó hosszúságú, 7 pedig másfél óránál tovább tart majd. Emellett 12 holdfogyatkozás volt centrális. A félárnyékos holdfogyatkozások száma is 26, és csak 20 részleges fogyatkozásra kerül sor. Ez egy teljesen átlagosnak mondható Szárosz-sorozat, mely tőlünk is látható holdfogyatkozása 2001. január 9. -én volt - Ki látta az olvasók közül...?

A 134-es Szárosz 73 fogyatkozásának sorozata:
8F
10R
26T
10R
18F
ebből 10 centrális

A 134-es Szárosz adatait Fred Espenak számolta ki és tette közzé - köszönet érte.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!