Teljes napfogyatkozás 2020. december 14 - én

2020. december 14-én, hétfőn, Közép-Európai idő szerint kora délutántól estig egy két perc hosszú teljes napfogyatkozásban lehet része a Dél-Amerika déli részének lakói számára - meg esetleg azok láthatják, akik a Csendes-óceán és az Atlanti-óceán déli részén, az árnyék sávjában hajóznak. Részleges napfogyatkozást láthatnak Dél-Amerika Egyenlítőtől délre eső részein és az Antarktisz egy bizonyos részén. A fogyatkozás maximuma Sierra Colorada közelében van, Argentínában.

A bal oldali ábrán láthatjuk a félárnyék útvonalát a Föld felületén. Ugyanez részletesebb formában is megtekinthető, illetve egy színes változat is megtekinthető.

A 2020. év második napfogyatkozása során A félárnyék 13:33:48-kor érinti a Csendes-óceán vízfelszínét a Galápagos-szigetektől 2500 kilométerre nyugatra. A Hold árnyékkúpja egy órával később, 14:32:28-kor vetül a Földre, a Marquises-szigetektől 600 kilométerre keletre. Az eltakart Nap korongja a horizonton függ, a teljes fázis 29 másodpercig tart, az árnyékkúp 35 km széles, és 109 km/s sebességgel száguld délkeleti irányba. Nem is érint más szárazföldet amíg 16:01:18-kor el nem éri Chile partját, Puerto Saavedra közelében. A Nap már 71,4° magasan áll a horizont felett, a totalitás 2 perc 8 másodperc hosszúra nyúlt, az árnyék 90 km szélesen terül, el és mozgása is lelassult, 672 m/s-re. Chile keskeny sávját négy perc alatt átszeli az árnyék, és belép Argentína földjére. Sierra Colorada közelében van a fogyatkozás maximuma, 16:13:23-kor. A Nap 72,7° magasan van az égen, a teljesség 2 perc 9,7 másodpercig tart, a 665 m/s sebességű árnyékkúp 90,2 km szélesen teríti be a földfelszínt.
Az umbra lassan kelet felé halad, és 16:23:04-kor hagyja el Argentínát Bahia Creek közelében, a Szent Mátyás-öbölnél. A Nap még mindig magasan, 71,9°-on áll az égbolton, a teljesség 2 perc 9 másodperc hosszú, az árnyékkúp 89,5 km széles, sebessége 669 m/s. Miközben átszáguld az Atlanti-óceánon, északra elkerüli a Tristan da Cunha szigeteket. Egyre gyorsulva halad Namíbia partjai felé, de mielőtt elérné, 400 kilométerre nyugatra tőle elválik a Föld felszínétől, 17:54:13-kor. Az eltakart napkorong a nyugati horizonton éppen lebukik, a teljesség már csak 25 másodperc hosszan tart, az umbra 30 km széles csak, de 68 km/s sebességgel rohan. A félárnyék csak 18:53:00-kor hagyja el az óceáni vizeket, Szent Ilona szigetétől délnyugatra 230 kilométerre.

A Nap a Kígyótartó csillagkép déli szélén tartózkodik a Hold leszálló csomópontja közelében. Az eltakart napkorongtól alig 3°-ra nyugatra látszik a fényes Merkúr, a külső koronába bele is lóghat. Jóval távolabb, 24°-ra szintén nyugatra a ragyogó Vénusz van. 35°-ra keletre a Jupiter és a Szaturnusz párosa látható. A fényes, vörös Antares nyugatra van, bő 13° távolságra – van mit nézni az elsötétedett égen.

A Nap hamarosan földközelben lesz, így jóval nagyobbnak látszik az átlagosnál, látszó átmérője 32,5'. A Hold két napja volt földközelben, szintén nagyobbnak látszik az átlagosnál, 32,79' látszó átmérővel. A különbség 0,29', ezért alakul ki a viszonylag rövid teljes napfogyatkozás.

 

Xavier M. Jubier interaktív honlapján a fogyatkozás nyomvonalát lehet vizsgálni, a helyi adatokat lekérni.

Íme egy kis animáció a Hold árnyékának mozgásáról a Föld felületén.

 


1: A fogyatkozás maximális pillanata az az időpillanat, amikor a Hold árnyékának tengelye a legjobban megközelíti a Föld középpontját. Noha a fogyatkozás maximális pillanata kissé eltér attól a pillanattól, amikor a fogyatkozás nagysága és a hossza a lehető legnagyobb (teljes fogyatkozások esetén), a kettő közti különbség igen kicsi.

 

A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra 2021. június 10-ig kell várni; ez egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, de Magyarországról csak kismértékű részleges napfogyatkozásként lesz látható - a 2020-asnál azért nagyobb mértékű lesz.

 

 

 

Pár további információ eme fogyatkozás családjáról az érdeklődők számára:

Mint minden napfogyatkozás, ez is egy fogyatkozási családba, ún. Szárosz-családba tartozik, melyeket számuk alapján különböztetünk meg. (A szárosz elnevezés eredetéről, hátteréről bővebb információt egy külön oldalon találsz.)

Ez a fogyatkozás a 142-es Szárosz-család 23. tagja. Egy viszonylag fiatal, kiteljesedőben lévő Szároszról van szó, melynek teljes napfogyatkozásai időtartama folyamatosan nő, és a tetőpontra még 270 évet kell várni. Kései utódainknak még sok szép, hosszú, látványos napfogyatkozás reményét jelenti ez a sorozat.

Kezdete több, mint négyszáz évre nyúlik vissza: 1624. április 14-én született, a déli félgömbön, mint egy kicsiny részleges fogyatkozás - nagysága 0,0582 magnitúdó -, az Antarktisznak az Atlanti-óceán felé eső nagy öblében. 18 évenként a sorozat új tagja látogatta meg a Földet, és a részleges fázisok nagysága gyorsan nőtt, és hét további részleges esemény után sor került az első gyűrűs-teljes (1) napfogyatkozásra. Ez 1768. július 14-én történt, és az Ausztráliától délre eső óceáni vizeken zajlott le és a teljes fázis 29 másodpercig tartott. 18 évvel később, 1786. július 25 -én már csak teljes fázisa volt látható a napfogyatkozásnak, melynek leghosszabb időtartama majdnem egy perc volt az Atlanti-óceán déli vizein, Dél-Afrika területén és az Indiai-óceánon. Minden további Szárosz-ciklus elteltével menetrendszerűen jött a következő, kicsivel hosszabb fázisú teljes napfogyatkozás, most is ebben a periódusban vagyunk. 2201. április 4-én a 142-es Szárosz-család belép az 5 percnél hosszabb teljes napfogyatkozásokat adó családok szűk csoportjába: 5 perc 20 másodperc a totalitás időtartama. A sorozat dicsfénye tovább nő, a csúcspontot 2291. május 28-án éri el, egy 6 perc 34 másodperc hosszú teljes napfogyatkozás képében, Hawaii-tól keletre. Ezután fokozatosan csökken a totalitások hossza, és az utolsó ilyen eseményre 2543. október 29-én kerül majd sor. Ekkor a teljes fázis 2 perc 2 másodperc hosszú Szibéria középső részén.
A 142-es Csárosz-család hosszú öregkort él meg, a lezáró részleges napfogyatkozásból 20 darabot ad. A dicsfény 2904. június 5-én húny ki, amikor Kanada északi szigeteit érinti a félárnyék széle, amit egy rendkívül piciny, 0,0040 magnitúdós napfogyatkozás jelez - ez már tényleg csak nagy távcsövekkel észrevehető, elméleti jelentőségű "látnivaló". Így ér véget a 142-es Szárosz-sorozat.

A 142-es Szárosz nem egy átlagos család. A fogyatkozásainak majdnem hatvan százaléka (59,7%) teljes napfogyatkozás, ami ritka magas érték. Noha egyik totalitás sem éri el a 7 perces álomhatárt, 12 esetben 5 percnél hosszabb, 7 esetben pedig 6 percnél is hosszabb a teljes fázis - ezek figyelemre méltó értékek. A fogyatkozások közel negyven százaléka részleges, és - ahogy fentebb olvasható - egy hibrid napfogyatkozás is volt.

A 142-es Szárosz 72 fogyatkozásának sorozata:
8R
1H
43T
20R

1: Gyűrűs-teljes, azaz hibrid napfogyatkozás az a fogyatkozás, amikor a Hold pont olyan távol van a Földtől, hogy az árnyékkúp csúcsa csak a fogyatkozás közepén éri el a Föld felszínét (teljes fogyatkozás), a kezdeti illetve végső szakaszban a felszín előtt ér véget, s innen gyűrűs fogyatkozás figyelhető meg.

Magyarországon 14 fogyatkozása lesz látható a 142-es Szárosznak, az elsőre 2273.május 17-én kerül sor (egy Szárosz-ciklussal a csúcspont előtt, mely tőlünk nem látható), egy kis részleges napfogyatkozás képében. Az utolsó eseménye 2796. március 31-én lesz a sorozatnak, amikor is a legnagyobb fázis során a korong ötödét takarja ki a Hold korongja.
Ez a sorozat kedvezni fog kései utódainknak, mivel - ha csak egyetlen alkalommal is - egy teljes napfogyatkozást ad Magyarország keleti felén. A teljesség sávja nagyjából a Tisza felső folyása mentén halad, és majdnem 5 perc 33 másodperc a teljesség időtartama. A fogyatkozás maximumára Erdély északi részén, a Mezőségben kerül sor. Érdekesség, hogy 300 évvel korábban lesz egy másik teljes napfogyatkozás, ami a honlap megírásának dátumától számítva (2020. november 28.) a következő teljes napfogyatkozás, ami hazánkból megfigyelhető. (2081. szeptember 3.)
A 142-es Szárosz-család 523 éven át látogatja a Kárpát-medencét. A 14 magyar vonatkozású napfogyatkozást az alábbi táblázatban soroltam fel.

Dátum

Fogyatkozás fedettsége (2)

Megjegyzés

2273.május 17.

3-9% közötti

2309. június 9.

max. 1,3%

Zalaegerszeg-Esztergom vonaltól délkeletre.

2327. június 20.

39-51% közötti

 

2363. július 12.

max. 39%

Napkelte közben vége. Az Őrség és az Ormánság kimarad belőle.

2381. július 22.

5 perc 33 másodperc

Az ukrán határ, a Tisza folyó mentén a középvonal. Rétság-Komádi vonaltól északkeletre teljes fogyatkozás látszik. Vásárosnaményi időtartam megadva.

2435. augusztus 24.

31-44% közötti

2453. szeptember 3.

Napnyugtakor kezdődik. A Tiszántúl nagy része kimarad.

2489. szeptember 25.

6-16% közötti

2543. október 29.

2597. november 30.

52-61% közötti

2652. január 3.

51-56% közötti

Napnyugtakor kezdődik. Tiszazug kimarad belőle.

2: A fogyatkozás fedettsége megmutatja, hogy a Nap felületének hány százalékát takarja el a Hold. Gyűrűs napfogyatkozás esetén még az annularitás sávjában sem lesz ez az érték 100%, mivel a Nap felületéből egy gyűrűnyi rész kikandikál a Hold korongja mellett. Ezért ha az árnyékkúp érinti Magyarország területét - akár teljes, akár gyűrűs napfogyatkozás esetén -, a teljesség illetve gyűrűs fázis hosszát tüntettem fel.

A fogyatkozás nagyságát leíró táblázat szövegei hivatkozások is egyben, és egy Google Maps térképet hívnak elő, amivel adott helyszínre vonatkozóan a napfogyatkozás adatait, jellemzőit lehet megtudni.

Fred Espenak honlapja a 142-es Szárosz család adatairól a saját, fogyatkozásoknak szentelt honlapján érhető el. Itt egyéb érdekességek is vannak, egyik kedvencem az, ahol egy helyen mutatja be a sorozat összes fogyatkozásának a térképeit.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!

2021. február 17.