Teljes napfogyatkozás 2021. december 4 - én

2021. december 4-én, szombaton, Közép-Európai idő szerint reggel fél héttől délelőtt fél 11-ig az idei év utolsó napfogyatkozása zajlik. Ez egy teljes napfogyatkozás, melynek teljes fázisa két percnél rövidebb ideig tart, és a totalitás sávja az Atlanti-óceán legdélebbi részén és az Antarktisz Dél-Amerika felé eső részén látható. Eléggé elhagyatott helyeket érint a teljesség sávja, kevés ember fogja megcsodálni a Hold által eltakart Napot és a napkoronát. Részleges napfogyatkozást láthatnak Afrika legdélebbi részen, az Antarktisz teljes területén, valamint az Atlanti-óceán déli vizein és az Indiai-óceán Antarktisz közeli vizein. Egyenlítőtől délre eső részein és az Antarktisz egy bizonyos részén. A fogyatkozás maximuma az antarktiszi Ronne-jégmező közelében van.

A bal oldali ábrán láthatjuk az árnyék útvonalát a Föld felületén. Ugyanez részletesebb formában is megtekinthető, illetve egy színes változat is megtekinthető.

A 2021. év második napfogyatkozása során a félárnyék 5:29:11-kor érinti az Atlanti-óceán vizeit Szent Ilona-szigetétől délre, 800 km-re. A Hold árnyékkúpja viszont csak 7:00:01-kor találkozik a vízfelszínnel, a Falkland-szigetektől 450 km-re keletre. A Hold 1 perc 30 másodpercig takarja a horizonton kelő Napot, az árnyék 450 km szélesen terül el, és 10 km/s sebességgel haladva gyorsan dél felé kanyarodik, a Weddell-tengeren át. Mielőtt elérné a Ronne-jégmezőt, 7:33:23-kor bekövetkezik a fogyatkozás maximuma (1). A Nap 17,2° magasan áll a látóhatár felett, a teljesség 1 perc 54 másodpercig tart, az árnyék elnyúlt oválisa 418 km széles, és 1 km/s sebességgel ' cammog ' . Egy perccel később eléri a jégmezőt, és megkezdi az antarktiszi utazását, ami fél óráig sem tart. 8:01:08-kor kilép az Amundsen-tengerre. Ekkor a Nap már csak 6,9° magasan van a látóhatár felett, a teljes fázis hossza 1 perc 38 másodpercre csökkent, az árnyékkúp 422 km széles és 2,6 km/s sebességgel halad észak felé. 8:06:29-kor már el is hagyja a Csendes-óceán déli vizeit, 700 km-re a jégmezőktől. A lenyugvó Napot 1 perc 28 másodpercig takarja a Hold, az árnyék 416 km széles. A félárnyék csak 9:37:24-kor távozik a Föld felszínéről, 350 km-re délkeletre Tasmánia déli csücskétől.

A Nap–Hold páros a Skorpió felett tartózkodik – valójában éppen a Kígyótartóban halad – a Hold leszálló csomópontja közelében. A Nap egy hónap múlva lesz földközelben, látszó mérete nagyobb az átlagosnál, 32,45'. A Hold viszont a fogyatkozás végén kerül földközelbe, látszó átmérője idén a legnagyobb, 33,48'. A különbség több mint 1 ívperc, ami növelné a teljes napfogyatkozás hosszát, de az árnyék a sarkvidék környékére vetül, ez pedig rövidíti a totalitás időtartamát. Emiatt 2 percig sem tart a teljes fázis.

Az eltakart Naptól 2,5°-kal keletre látszik a Merkúr. Mivel a Nap túloldalán tartózkodik, a teljes korong megvilágításban van, elég fényes ahhoz, hogy látható legyen a napkorona mellett. Az Antares az eltakart Nap felett látszik 5° távolságra. Balra 18°-kal a Mars vörös fénye látható, a Vénusz jobbra 40°-kal ragyog az elsötétedett égen. Déli irányban, közel a látóhatárhoz a Szaturnusz kereshető.

 

Xavier M. Jubier interaktív honlapján a fogyatkozás nyomvonalát lehet vizsgálni, a helyi adatokat lekérni.

Íme egy kis animáció a Hold árnyékának mozgásáról a Föld felületén.

 


1: A fogyatkozás maximális pillanata az az időpillanat, amikor a Hold árnyékának tengelye a legjobban megközelíti a Föld középpontját. Noha a fogyatkozás maximális pillanata kissé eltér attól a pillanattól, amikor a fogyatkozás nagysága és a hossza a lehető legnagyobb (teljes fogyatkozások esetén), a kettő közti különbség igen kicsi.

 

A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra 2022. október 25-ig kell várni; ez egy részleges napfogyatkozás lesz, melyet Magyarországról közepes mértékű részleges napfogyatkozásként lehet megfigyelni, a Nap 28-38%-át takarja el.

 

 

 

Pár további információ eme fogyatkozás családjáról az érdeklődők számára:

Mint minden napfogyatkozás, ez is egy fogyatkozási családba, ún. Szárosz-családba tartozik, melyeket számuk alapján különböztetünk meg. (A szárosz elnevezés eredetéről, hátteréről bővebb információt egy külön oldalon találsz.)

Ez a fogyatkozás a 152-es Szárosz-család 13. tagja. Egy fiatal Szároszról van szó, ezt a sorszám magas értéke is sugallja - a jelenleg futó Szárosz-családok sorszáma 117 és 156 közé esik. A 152-es Szárosz teljes napfogyatkozásai nemrégen kezdődtek, két ciklussal korábban, 1985. november 12-én. Egy darabig még egyre hosszabb időtartamú teljes napfogyatkozásokat ad ez a sorozat, melynek fogyatkozásai a Hold leszálló csomópontja közelében zajlanak.

A 152-es Szárosz-sorozat kezdete több, mint kétszáz évre nyúlik vissza: 1805. július 26-án született, a déli félgömbön, mint egy kicsiny részleges fogyatkozás - nagysága 0,1405 magnitúdó -, az Indiai-óceán Afrika és az Antarktisz közé eső vizein. 18 évenként a sorozat új tagja látogatta meg a Földet, és a részleges fázisok nagysága gyorsan nőtt, és nyolc további részleges esemény után sor került az első teljes napfogyatkozásra. Ez 1967. november 2 -án történt, az Atlanti-óceán legdélebbi vizein. Igen, ez a dátum nem egyezik a korábban megadottal. Ez a napfogyatkozás ugyanis igen különleges volt, az árnyék déli széle az űrben suhant el a földfelszín felett, míg az északi pereme elérte a vízfelszínt. Az első centrális teljes napfogyatkozásra (2) 1985. november 12-én került sor, a totalitás 1 perc 59 másodpercig tartott.
Itt tartunk most, a totalitások hossza lassan csökken egészen 2076. január 6-ig, amikor a teljes fázis 1 perc 49 másodpercig tart majd. Az égi mechanika szeszélyei szerint innentől ismét növekedni kezd a teljes fázisok időtartama, és 2328. június 29-én éri el a csúcspontot, egy 5 perc 16 másodperc hosszú teljes napfogyatkozással, mely Madagaszkárról kiindulva az Indonéz szigetvilágot érintve Ausztrália északi területeit szeli át. Ettől kezdve újra rövidül a totalitások hossza, és az utolsó teljes napfogyatkozást 2490. szeptember 14-én adja a 152-es Szárosz-család, ekkor 1 perc 47 másodperc hosszan takarja a Hold a Nap korongját. De az előadásnak még nincs vége!
Minden egyes Szárosz-ciklussal a Hold egyre kisebbnek látszik, a Nap látszó mérete viszont lassan növekszik. Ennek eredménye három hibrid, azaz gyűrűs-teljes (3) napfogyatkozás, egyre rövidülő teljes fázisokkal. Az utolsó ilyen napfogyatkozásra 2544. október 17-én kerül sor, ekkor a fogyatkozás maximumában a Hold csak 4 másodpercig (!) takarja el a napkorongot! A fogyatkozás döntő részében csak gyűrűs fogyatkozást lehet látni az árnyékkúp nyomvonalán. 2562. október 29-én már gyűrűs napfogyatkozás lesz látható, 35 másodperces gyűrűs fázissal. Ahogy fejlődik a 152-es Szárosz-család, egyre hosszabb gyűrűs napfogyatkozásokat ad a földlakóknak. A második csúcspontra 2743. február 16-án kerül sor, egy 5 perc 20 másodperces gyűrűs napfogyatkozás képében a Karibi-szigetek térségében. Ettől kezdve ismét csökken a gyűrűsség időtartama, az utolsó centrális gyűrűs napfogyatkozást 2923. június 5-én láthatják a megfigyelők. 18 évvel később, 2941. június 16-án egy olyan napfogyatkozás következik be, amilyen 2003-ban volt, azaz az árnyékkúpnak csak egy része éri el a Földet, a másik része felette suhan el.
A 152-es Szárosz-család innentől gyorsan hanyatlik, és hat, egyre kisebb nagyságú részleges napfogyatkozás következik tőle. 3049. augusztus 20-án egy észrevehetetlenül piciny (0,0905 magnitúdó) részleges napfogyatkozással búcsúzik el a 152-es Szárosz - ezt Észak-Európából távcsővel lehet észlelni.

A 152-es Szárosz egy átlagos fogyatkozási család is meg nem is. Viszonylag rövid életű, 70 napfogyatkozást ad 1244 év alatt - az átlag 73 fogyatkozás egy 1298 éves időtartamban. A fogyatkozásaiból 30 teljes napfogyatkozás, harmada pedig gyűrűs - igazi kétarcúság jellemzi a sorozatot. Három hibrid napfogyatkozás színezi a képet, és a részleges fogyatkozások száma viszonylag alacsony, ötöde a teljes számnak. Ami még érdekes, hogy négy teljes napfogyatkozása is hosszabb 5 percnél, amik a ritka hosszú fogyatkozások közé tartoznak.

A 152-es Szárosz 70 fogyatkozásának sorozata:
9R
30T
3H
22GY
6R
1244,08 év alatt

 

2: Centrális fogyatkozásnak nevezzük azt a fogyatkozást, amikor a Hold árnyékkúpjának tengelye eléri a Föld felszínét.
3: Gyűrűs-teljes, azaz hibrid napfogyatkozás az a fogyatkozás, amikor a Hold pont olyan távol van a Földtől, hogy az árnyékkúp csúcsa csak a fogyatkozás közepén éri el a Föld felszínét (teljes fogyatkozás), a kezdeti illetve végső szakaszban a felszín előtt ér véget, s innen gyűrűs fogyatkozás figyelhető meg.

Magyarországon 13 fogyatkozása lesz látható a 152-es Szárosznak, az elsőre 2454.augusztus 24-én kerül sor (egy Szárosz-ciklussal a csúcspont előtt, mely tőlünk nem látható), egy kis részleges napfogyatkozás képében. Az utolsó eseménye 3049. augusztus 20-én lesz a sorozatnak, noha ez csak egy elméletileg látható napfogyatkozás lesz, mivel közvetlen napnyugta előtt kezdődik, és csak látcsővel lesz észrevehető a beharapás a látóhatár közelében tartózkodó Napon.
Ez a sorozat kedvezni fog kései utódainknak, mivel - ha csak egyetlen alkalommal is - egy gyűrűs napfogyatkozást ad, mely majdnem Magyarország teljes területét lefedi, csak Battonya térsége lóg ki belőle. A gyűrűs fázis 3 perc 34-36 másodpercig tart a középvonal mentén.
A 152-es Szárosz-család 595 éven át látogatja a Kárpát-medencét. A 13 magyar vonatkozású napfogyatkozást az alábbi táblázatban soroltam fel.

 

Dátum

Fogyatkozás fedettsége (4)

Megjegyzés

2454.augusztus 24.

27-37% közötti

2508. szeptember 26.

70-80 % közötti

Napkelte után a maximum.

2562. október 29.

max. 20%

Napkeltekor zajlik a vége. Tatabánya-Sellye vonaltól nyugatra nem látszik.

2634. december 12.

max. 3%

Napnyugta előtt röviddel kezdődik. A Kőszeg-Szigetvár vonaltól nyugatra látszik csak.

2671. január 3.

max. 20%

Napkeltekor már a maximumon túl van.

2725. február 5.

10-13% közötti

2779. március 10.

2833. április 11.

59-65% közötti

2851. április 22.

Maximum után, a vége előtt napnyugta.

2887. május 14.

3 perc 36 másodperc

A gyűrűs fogyatkozás sávja szinte teljesen lefedi Magyarországot.

2905. május 25.

18-24% közötti

Napnyugtakor kezdődik. Tiszántúl kimarad belőle.
3049. augusztus 20.
2% max.
Napnyugtakor kezdődik. Csak a Kaposvár-Kazincbarcika vonaltól nyugatra.

4: A fogyatkozás fedettsége megmutatja, hogy a Nap felületének hány százalékát takarja el a Hold. Gyűrűs napfogyatkozás esetén még az annularitás sávjában sem lesz ez az érték 100%, mivel a Nap felületéből egy gyűrűnyi rész kikandikál a Hold korongja mellett. Ezért ha az árnyékkúp érinti Magyarország területét - akár teljes, akár gyűrűs napfogyatkozás esetén -, a teljesség illetve gyűrűs fázis hosszát tüntettem fel.

A fogyatkozás nagyságát leíró táblázat szövegei hivatkozások is egyben, és egy Google Maps térképet hívnak elő, amivel adott helyszínre vonatkozóan a napfogyatkozás adatait, jellemzőit lehet megtudni. 3000. utáni térképek, adatok, számítások egyelőre nem állnak rendelkezésre.

Fred Espenak honlapja a 152-es Szárosz család adatairól a saját, fogyatkozásoknak szentelt honlapján érhető el. Itt egyéb érdekességek is vannak, egyik kedvencem az, ahol egy helyen mutatja be a sorozat összes fogyatkozásának a térképeit.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!

2021. február 16.