Merkúr és Vénusz átvonulások láthatósága

Fred Espenak, 2003. március 24.
Fordította: Kaposvári Zoltán

 

A Nap magasságának és azimutjának kiszámítása

Hogy kiderítsük, vajon egy átvonulás látszik-e az adott földrajzi helyről nézve, egyszerűen ki kell számolni a Nap magasságát és azimutját az átvonulás minden egyes fázisára. Ez a számolás könnyedén elvégezhető egy zsebszámológép segítségével, ha az képes szögfüggvényekkel számolni (SIN, COS, TAN). Ha már megvan a pontos földrajzi koordinátánk, csak ki kell keresni az átvonulási katalógusból a szükséges adatokat, és máris számolhatunk.

A Nap horizont feletti magassága (a) és azimutja (A) az átvonulás bármely fázisában csakis az időponttól és a megfigyelő földrajzi koordinátáitól függ. Elhanyagolva a légköri refrakciót és a bolygó parallaxisát, a két érték kiszámítása a következőképpen történik:

       h = 15 * (GST + t - ra ) + l
       a = ArcSin [ Sin d Sin f + Cos d Cos h Cos f ]
       A = ArcTan [ - (Cos d Sin h) / (Sin d Cos f - Cos d Cos h Sin f) ]

   ahol:
       h = a Nap Óraszöge (fokban kifejezve)
       a = magasság (fokban kifejezve)
       A = azimut (fokban kifejezve)
      GST = Greenwich-i csillagidő 00:00 UT-kor
       t = Universal Time (világidő)
      ra = a Nap rektaszcenziója (fokban kifejezve)
       d = a Nap deklinációja (fokban kifejezve)
       l = megfigyelő földrajzi hosszúsága (keleti +, nyugati -)
       f = megfigyelő földrajzi (észak +, dél -)A Vénusz katalógusa az alábbi adatokat adja meg a 2004. június 8.-i átvonulásra:

 

        Az átvonulás kontaktus időpontjai (UT)
        ------------------------------------- Minimum  Nap   Nap      Tranzit
   Dátum:    I   II  maximum  III   IV   Szep.   RA   Dec   GST  széria
         h:m   h:m   h:m   h:m   h:m   "    h    °    h

 2004 Jun 08  05:13  05:33  08:20  11:07  11:26  626.9  5.121  22.89  17.137  3 

  

A fenti formulákat és adatokat felhasználva először kiszámoljuk, vajon a Nap a horizont felett tartózkodik-e az átvonulás maximumában, Budapestről nézve. Budapest földrajzi koordinátái a következők:

         Szélesség:  f = 47°30´N =  +47.5°
         Hosszúság:  l = 019°00'E = +019.0°

A katalógusból a következő adatokat nézhettük ki:
    Az átvonulás maximumának ideje:   t = 08:20 = 8.333
 Greenwich-i csillagidő 00:00 UT-kor:  GST =  17.137
        A Nap rektaszcenziója:  ra =  5.121 
          A Nap deklinációja:   d = 22.89 

Ebből:
   A Nap óraszöge: h = 15 * (GST + t - ra ) + l
                = 15 * (17.137 + 8.333 - 5.121) + +019.0
                = 15 * (20.346) + +019.0
               h = 324.19°

   Altitude of Sun:  a = ArcSin [Sin d Sin f + Cos d Cos h Cos f]
             = ArcSin [Sin(22.89) Sin(47.5) + Cos(22.89) Cos(324.19) Cos(47.5)]
             = ArcSin [0.389 * 0.737 + 0.921 * 0.811 * 0.675]
             = ArcSin [0.287 + 0.504]
             = ArcSin [0.791]
             = 52.3°

Vagyis a Nap horizont feletti magassága 52°, jó magasan a látóhatár felett. Visszaemlékezve, tényleg jó magasan volt a Nap, amikor a Vénusz korongja a legmélyebben volt a Nap korongjában. Megismételve a számolást a többi kontaktusra, eredményül kapjuk, hogy az egész jelenség látható volt tőlünk nézve. A Nap azimutja hasonló módon megkapható a korábban megadott egyenlet segítségével.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti számítások során geocentrikus kontaktus-időpontokat használtunk, ami a számolások nagymértékű egyszerűsítéshez volt szükséges. A probléma ilyentén megközelítése ugyan 3 perces hibát okoz a Merkúr valódi kontaktus adataiban, és 10 perceset a Vénusz esetében, ami végeredményben a kiszámolt magasságban 1°-os eltérést adhat a Merkúr vonatkozásában, és 2,5°-osat a Vénusznál. Ez a pontosság azonban a történelmi munkákhoz bőségesen elegendő.

A történészeti kutatásokat segítendő, négy Excel 97 táblázatot készített Fred Espenak, melyek automatikusan elvégzik a fenti számítást. Egyszerűen csak beírjuk a hely nevét, földrajzi szélességét (latitude) és hosszúságát (longitude). A táblázatok ezt követően kiszámolják a bennük szereplő összes átvonulás minden kontaktusára a Nap magasságát. Az egyes táblázatok csak annyiban különböznek, hogy más-más korszakra számolják a Merkúr és Vénusz átvonulásokat:

Merkúr átvonulások: 1601 Kr.U. - 1900 Kr..U. (Excel File - 84 KB)

Merkúr átvonulások: 1901 Kr.U. - 2300 Kr.U. (Excel File - 100 KB)

Vénusz átvonulások: 2000 Kr.E. - 1000 Kr.U. (Excel File - 80 KB)

Vénusz átvonulások: 1000 Kr.U. - 4000 Kr.U. (Excel File - 84 KB)

Fontos megjegyezni, hogy ezek a táblázatok csak Excel 97 (vagy újabb) program használata esetén működnek megfelelően. Mindegyik táblázat automatikusan megnyílik Excelben a letöltést követően, azonnal bármilyen földrajzi koordináta bevihető, ezt követően az átvonulás körülményei rögtön kiszámolásra kerülnek. A táblázatok írásvédettek, megakadályozandó bármilyen, a számoláshoz szükséges adat véletlenszerű törlését. Csakis a földrajzi hely neve és koordinátái változtathatóak meg, ezeket zöld mezők jelölik.

 

 

Átvonulás előrejelzések

Az átvonulások előrejelzéseinek algoritmusa a Jean Meeus "Átvonulások" című könyvében megjelent algoritmusain és elemein alapulnak. A delta-T a következők alapján lett meghatározva:

1) 1600 előtt: Stephenson and Houlden [1986] empirikus számításai alapján került meghatározásra
2) 1600-jelen: delta T értéke a közzétett megfigyelések alapján lett meghatározva
3) jövőben: delta-T értéke a jelenlegi értékekből lett előrevetítve

Minden átvonulást Fred Espenak számított, aki teljes felelősséget vállal azok pontosságáért.

Csakis az Ő szívélyes engedélyével kerülhetett fel ide a fordítás; minden anyag, számítás további felhasználása esetén kéri feltüntetni az alábbi megjegyzést:

"Transit Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC"

Ezen honlap angol megfelelője a következő helyen érhető el: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/Visible.html