Csillagászati események novemberben

 

Mely bolygókat láthatjuk?

Merkúr:
1-én még a Nap előtt-alatt halad el, 8-án már kereshető napkelte előtt a délkeleti ég alján. Láthatósága egyre javul, 18-án látszik legmesszebb a Naptól (legnagyobb nyugati kitérés). Ekkor majdnem másfél órával kel a Nap előtt, a hónap végéig kitűnően megfigyelhető.
Vénusz:
Fényesen látszik az esti délnyugati égen. Ragyogó fénye miatt semmi mással nem téveszthető össze. 1-én látszik legtávolabb a Naptól, és több mint két órával nyugszik a Nap után.
Mars:

Éjfél körül kel, az éjszaka második felében látható az Oroszlán majd a Szűz csillagképben, az Oroszlán hátsó lábai közelében. Lassan fényesedik, vöröses fénye segítheti a megtalálását.

Jupiter:
Feltűnően látszik az éjszakai égen, az Ikrek csillagkép közepén. Messze a legfényesebb égitest a környéken, könnyen azonosítható erős, sárgás fénye miatt.
Szaturnusz:
6-án a Nap mögött-fölött halad, a hónap folyamán nem megfigyelhető.
Uránusz:
Az éjszaka nagy részében kereshető a Halak csillagképben. Hajnalban nyugszik. Megtalálásához látcső és térkép szükséges.
Neptunusz:
Az éjszaka első felében kereshető a Vízöntő csillagképben. Megtalálása távcsővel, térkép segítségével lehetséges.

Este látható
Éjszaka látható
Hajnalban látható
Vénusz, Jupiter, Uránusz, Neptunusz Mars, Jupiter, Uránusz, Neptunusz

Merkúr, Mars, Jupiter

 

 

Egyéb látnivalók


2-án hajnalban a Hold a Szűz csillagkép főcsillagához, a Spica-hoz közelít. Napkelte után el is fedi, amit kisebb távcsővel meg is lehet figyelni!
3-án napközben gyűrűs-teljes napfogyatkozás látható Afrika egyenlítői részén és az Atlanti-óceánon.
6-án este a vékony holdsarló a Vénusztól jobbra, kissé fölötte látszik.
12-én éjjel az Északi Tauridák meteorraj maximuma.
18-án éjfél után a telihold a Fiastyúk csillaghalmaz alatt lesz látható.
22-én hajnalban a Hold a Jupiter alatt látszik, 10 holdátmérőnyire tőle. Napkelte előtt pedig a Merkúr bolygó alatt balra kereshető a Szaturnusz – a világosodó égen nehéz ez utóbbit megtalálni, látcső kellhet hozzá.
17-én hajnalban a Leonidák meteorraj maximuma várható – sajnos nem lesz nagy potyogás…
26-án napkelte előtt a Merkúr a Szaturnusz bolygó alatt látható, alig egy holdátmérőnyire.
27-én hajnalban a Mars a Hold felett balra látható, eléggé távol tőle.
28-án este éri el napközelségét a várva-várt ISON üstökös.

 

 

Üstökösök

A hónap végén, 28-án éri el napközelségét az ISON üstökös. Ha minden jól megy, akkor decemberben igen látványos kométa válik belőle, de már előtte is látcsővel jól látható, szép égi vándort követhetünk az égen. Sőt, most NÉGY üstökös is vándorol a hajnali égbolton, melyek kisebb távcsővel is láthatóak lehetnek a hónap végére!

Üstökös-hírek követéséhez: http://hirek.csillagaszat.hu
ISON-üstökös: http://www.csillagaszat.hu/ustokosok/20131027-vegso-visszaszamlalas.html
Üstökös dömping: http://www.csillagaszat.hu/ustokosok/20131031-ustokosdomping-a-hajnali_egen.html

 

 

Holdsarlók

1-én hajnalban a fogyó holdsarló könnyen észrevehető a délkeleti ég alján.
2-án hajnalban a 32 órás vékony holdsarló látható alacsonyan a délkeleti látóhatár felett, a Spica mellet. Napkelte után a holdsarló el is fedi a csillagot!
4-én este a 27 órás vékony holdsarló látszik alacsonyan a délnyugati látóhatár felett.
5-én este a vastagabb holdsarló napnyugta után kereshető a délnyugati ég alján.

 

A Hold fázisai

Első negyed 10-én 6:57-kor
földközelben
6-án
10:13-kor
Telehold

17-én

16:16-kor

   
Utolsó negyed 25-én 20:28-kor
földtávolban
22-én 10:43-kor
Újhold 3-án 13:50-kor
   

 

Sikeres megfigyelést és sok derült eget mindenkinek!

Kaposvári Zoltán

 

Forrás: MCSE Csillagászati évkönyv 2013. Lásd még a http://evkonyv.mcse.hu/jelenseg webcímet is, ahol a bolygók pillanatnyi égi helyzetét is megtudhatjuk. Az Évkönyv emellett sokkal több látnivalóról ad tájékoztatást, beszerzése erősen ajánlott!

MCSE észlelési ajánló: http://www.mcse.hu/eszlelesi_ajanlat/20131101-kalendarium.html

A jelenségnaptár letölthető Word és PDF formátumban is.

 

Vissza a jelenségek linkjeihez.

Vissza a kezdőoldalra!

.