Merkúr-átvonulás 2003-ban

Szerezte: Fred Espenak
Fordította: Kaposvári Zoltán

Megjelent a Observer's Handbook 2003, Royal Astronomical Society of Canada kiadványában

2003. május 7.: Merkúr átvonulás

Egy bolygó átvonulása a Nap korongja előtt meglehetősen ritka esemény. A Földről nézve csak a Merkúr és a Vénusz átvonulását láthatjuk – hiszen eme két bolygó közelebb kering a Naphoz, mint mi. Átlagban 13 Merkúr átvonulás következik be minden évszázadban. Összehasonlításképpen, a Vénusz átvonulása párokban történik, a párok között azonban több mint egy évszázad telik el.

2003. május 7-én, szerdán a Merkúr átvonult a Nap előtt. Ilyen eseményt legutoljára 1999-ben élvezhetett pár szerencsés ember (a link angol nyelvű ottlapra mutat). A mostani esemény jól megfigyelhető volt Európából, Afrikából és Ázsiából, ahogy a térkép is mutatja. Japánból, Ausztráliából és Új-Zélandból a jelenség eleje látszott, de még a befejezés előtt lenyugodott a Nap. Ezzel szemben nyugat-Afrikából, illetve Észak- és Dél-Amerika keleti felén csak a műsor végét látták, mivel a napkelte pillanatában a Merkúr már a napkorong előtt tartózkodott.

Az átvonulás fő eseményei, melyeket kontaktusokat nevezünk, a gyűrűs napfogyatkozás kontaktusihoz hasonlóak. Az átvonulás az első kontaktussal veszi kezdetét. Ebben a pillanatban a bolygó korongja kívülről érintkezik a Nap korongjával. Pillanatokkal később a bolygó is láthatóvá válik, mint egy kis harapás a napkorong peremén. Hamarosan bekövetkezik a második kontaktus, amikor a két korong belülről érinti egymást. E pillanatban természetesen az egész bolygókorong láthatóvá vált. A rákövetkező néhány órában a bolygó sziluettje szép lassan átszeli a ragyogó napkorongot. A harmadik kontaktus pillanatában a bolygó elérte a napkorong túlsó szélét, és ismét belülről érintkezik a két korong. Az átvonulás a negyedik kontaktussal fejeződik be, amikor is a két korong újra kívülről érintkezik. Az első és a második kontaktus adja a belépési fázist, míg a harmadik és a negyedik kontaktus a kilépési fázist alkotja. A Merkúrra vonatkozó pozíciószög, melyet minden kontaktusra megadtunk, a Nap északi pontjától kiindulva értendő, fokokban kifejezve, az óramutató járásával ellentétesen körbejárva.

                                           1. Táblázat
 
A 2003-as Merkúr átvonulás geocentrikus fázisai
 
                            Esemény               Világidő        Pozíciószög
 
                            I. kontaktus          05:12:56          15°
                            II. kontaktus         05:17:24          14°
                            Legnagyobb közelség   07:52:23          333°
                            III. kontaktus        10:27:19          292°
                            IV. kontaktus         10:31:46          291°

A fenti 1. Táblázat megadja az átvonulás főbb eseményeinek időpontjait. A legnagyobb közelség jelenti azt a pillanatot, amikor a Merkúr a legközelebb tartózkodik a Nap középpontjához (minimális távolság). A 2003-as átvonulás során a Merkúr minimális távolsága a Naptól 708 ívmásodperc volt. A pozíciószög megadja a Merkúr irányszögét a Nap korongjának középpontjához képest, ahol a 0° a Nap égi északi pólusa, és a szög az óramutató járásával ellentétes irányban növekszik. Az 1. ábra mutatja a Merkúr útját a napkorong előtt, a skála adja a Merkúr pozícióit a hozzá tartozó, Világidőben (UT) megadott időpontokban. A Napra és a Merkúrra megadott égi koordináták a legnagyobb közelségre és a fő kontaktusokidőpontjaira vonatkoznak. Az 1. ábra alján lévő világtérképről megállapítható, hogy az esemény mely területeken volt megfigyelhető.

Megjegyzendő, hogy az időpontok egy olyan „megfigyelőre” vonatkoznak, aki a Föld középpontjában ül. Egy valódi megfigyelő számára a kontaktusok időpontjai ettől több perccel is eltérhetnek. Ez a parallaxis nevű jelenségnek köszönhető: a 12 ívmásodperc átmérőjű Merkúr-korong majd’ 16 ívmásodperccel is eltolódhat a geocentrikus koordinátákhoz képest attól függően, hogy mi a megfigyelő pontos helye a Földön. A 2. táblázat egy lista az előrejelzett kontaktusokról és a Nap ezen időponthoz tartozó horizont feletti magasságáról a világ nagyobb városaira, külön kiemelve a kanadai és USA-beli városokat.

Mivel a Merkúr átmérője csak 1/158-ad része a Nap látszó átmérőjének, az átvonulás megfigyeléséhez távcső ajánlott, 50x és 100x közötti nagyítással. Természetesen a távcsövet FEL KELL szerelni megfelelő szűrővel a biztonságon napészleléshez! A vizuális és fotografikus észleléshez szükséges követelmények azonosak a napészlelés követelményeivel. Az amatőr észlelők tudományos munkát végezhetnek a be- és kilépés kontaktus idejeinek megmérésével. Az ehhez szükséges technikák és felszerelések megegyeznek a Hold okkultációk (csillagfedések) során alkalmazottakkal. Mivel az esetleges gyenge légköri nyugodtság a kontaktusok mért idejeinek pontatlanságát jócskán megnövelheti, a mérés becsült hibáját is csatoljuk a mért időkhöz. Az átvonulás kontaktusainak mért időpontjait és az észlelőhely koordinátáit (térképről kimérve vagy GPS vevővel kimérve) elküldhetjük az MCSE Okkultációs Szakcsoport vezetőjének e-mailben, vagy levélben a következő címre:
Szabó Sándor
9400 Sopron
Jázmin u. 8.

Valójában a fehér fényben végzett I és IV kontaktus mérések technikailag nem kivitelezhetőek, mivel a Merkúr csak az első kontaktus után, illetve az negyedik kontaktus előtt látható. Ennek ellenére, ha van hidrogén-alfa szűrőnk, már az első kontaktus előtt illetve a negyedik kontaktus után is látható a bolygó a protuberanciák vagy a kromoszféra előtt. A második és harmadik kontaktus észleléséhez is nagyobb nagyítás használata ajánlott. Ezeket gyakran összetévesztik azzal a pillanattal, amikor a bolygó belülről érinti a napkorong szélét. Azonban éppen a második kontaktus előtt látható az ún. "feketecsepp-jelenség". Ebben a pillanatban az átvonuló bolygót látszólag egy vékony "szál" vagy "fonal" köti össze az napkoronggal. Amikor ezt a szál megszakad és a bolygót teljesen körülveszi a napkorong fénye, ezt nevezzük a második kontaktus pillanatának. A harmadik kontaktusra ugyanez érvényes, természetesen pontosan a fordított sorrendben. A légköri állapotok, annak nyugtalansága igen gyakran befolyásolják, lecsökkentik a kontaktusok mérési pontosságát, akár több másodperces bizonytalanságot is okozva.

2. táblázat: az Átvonulás időpontjai a világ nagyvárosaira (angolul)

 
Blue Bar
 

Kiegészítő információk

Minden Merkúr-átvonulás egy május 8-a, vagy november 10-e körüli pár napos idő-intervallumban lehetséges. Mivel a Merkúr pályasíkja 7 fokos szöget zár be a Földével, a bolygó két helyen keresztezi az ekliptikát. Ezen pontokat csomópontoknak nevezik, melyeken a Nap minden évben a fenti dátumokban halad át. Ha ezen időpontokban a Merkúr éppen alsó együttállában van, átvonulást láthatunk. A novemberi átvonulások alkalmával a Merkúr napközelben tartózkodik, így korongja csak 10 ívmásodperc átmérőjűnek látszik. Összehasonlításképpen, a májusi átvonulás során, amikor a bolygó naptávolban van, 12 ívmásodperc a látszó átmérője. A májusi átvonulás valószínűsége azonban majdnem két nagyságrenddel kisebb, mint a novemberi, ugyanis napközelben a Merkúr lassabban halad a pályáján, miáltal kisebb az esély arra, hogy pont a kritikus időpontban haladjon át a csomóponton. A novemberi átvonulások 7, 13 vagy 33 éves periódusokban követik egymást, míg a májusiak csak 13 illetve 33 évenként. A következő táblázatban megtalálható az összes Merkúr-átvonulás 2001 és 2100 között.

                                      3. táblázat
 
                        Merkúr-átvonulások:  2001-2100 
 
                           Dátum         Világidő(UT)  Szeparáció*     
                                        
                        2003. máj. 07.     07:52         708"     
                        2006. nov. 08.     21:41         423"     
                        2016. máj. 09.     14:57         319"     
                        2019. nov. 11.     15:20          76"     
                        2032. nov. 13.     08:54         572"     
                        2039. nov. 07.     08:46         822"     
                        2049. máj. 07.     14:24         512"     
                        2052. nov. 09.     02:30         319"     
                        2062. máj. 10.     21:37         521"     
                        2065. nov. 11.     20:07         181"     
                        2078. nov. 14.     13:42         674"     
                        2085. nov. 07.     13:36         718"     
                        2095. máj. 08.     21:08         310"     
                        2098. nov. 10.     07:18         215"     
 
*Szeparáció:  a Merkúr és a napkorong középpontjainak távolsága ívmásodpercben.
 

Először Edmund Halley jött rá arra, hogy az átvonulásokat a Nap távolságának megmérésere lehet felhasználni, ezáltal felállítható a naprendszer abszolút skálája, Kepler harmadik törvénye alapján. Sajnos ez a mérés nem igazán kivitelezhető, hiszen a megfelelően pontos kontaktusmérések nehezen érhetők el. Ennek ellenére az 1761-ben és 1769-ben a Vénusz-átvonulás megfigyelésére szervezett expedíciók adták az első, valóban pontos értéket a Nap távolságára.

A Vénusz pályája lényegesen nagyobb a Merkúrénál, ezért a Vénusz-átvonulások sokkal ritkábbak. Valóban, még csak hat ilyen átvonulás történt a teleszkóp feltalálása óta (1631,1639, 1761,1769, 1874 és 1882). A Vénusz-átvonulások csak kora decemberben vagy június elején lehetségesek, amikor a Vénusz pályájának csomópontja a Nap előtt halad el. A Vénusz-átvonulásoknak világos ismétlődési mintázata van: 8, 121.5, 8 és 105.5 év. A következő táblázat felsorolja az összes Vénusz-átvonulást az 1901 és 2200 közé eső 300 évben.

                                    4. táblázat
 
                         Vénusz-átvonulások:  1901-2200 
 
 
                            Dátum        Világidő(UT)  Szeparáció*     
                                      
                         2004. jún. 08.     08:19         627"
                         2012. jún. 06.     01:28         553"
                         2117. dec. 11.     02:48         724"
                         2125. dec. 08.     16:01         733"
 

A Vénusz 2004-es átvonulása lesz az első 1882. óta. Hazánkból szerencsére a teljes átvonulás megfigyelhető lesz. Mivel a Vénusz 58 ívmásodperc átmérőjűnek látszik majd, lehet, hogy szabad szemmel is látni lehet a Nap korongja előtt - természetesen megfelelő szűrőt használva. Az elmúlt majd' 122 év első Vénusz-átvonulását nagy várakozás előzi meg. További adatokat az ebben az évben megjelenő Observer's Handbook 2004.-ben publikálnak. Addig is, a 2004-es és 2012-es Vénusz-átvonulás a világhálón is elérhető (angolul). Végül, egy külön az átvonulásoknak szentelt ottlap található a következő címen, szintén angolul:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/transit.html