Merkúr-átvonulás 2016. május 9-én délután

Utolsó módosítás: 2016. május 2.

2016. május 9 -én zajlik az év várva-várt csillagászati eseménye, a Merkúr-átvonulás. A látványosság dél után kezdődik, és a Kárpát-medencéből nézve napnyugta idején még tart - nem sokkal ezután ér véget, vagyis Nyugat-Európából a teljes jelenség megfigyelhető. Utoljára 2003. május 7-én láthattunk hazánkból Merkúr-átvonulást, kitűnő körülmények között A Merkúr látszó mérete 12 ívmásodperc, jóval kisebb, mint a Vénuszé, annak egyötöde. Ez azt jelenti, hogy - a Vénusszal ellentétben - a Merkúr apró korongját NEM fogjuk szabad szemmel látni a Nap korongja előtt. Ehhez legalább 10-szeres nagyítású távcsőre van szükség. És rögtön egy fontos figyelmeztetés:

Megfelelő védelem nélkül TILOS a Napba nézni! Azonnali vakság lehet az eredménye!

Olyan távcsőre van tehát szükség, amely biztonsággal hasznáélható a Nap megfigyelésére. A Magyar Csillagászati Egyesület szervez is bemutatókat, ahol a szemünk veszélyeztetése nélkül lehet megnézni a merkúr csöpp koronját a Nap fégyes felszíne előtt.

A Nap megfigyeléséhez szükséges védőeszközökről egy kis honlapocskát is készítettem.

Az idei átvonulás során a Merkúr útja a Nap előtt 7 és fél órán át tart a belépéstől (amikor a Merkúr sötét korongja megjelenik a Nap keleti peremén) a kilépésig (amikor a másik oldalon elhagyja azt), de a Kárpát-medencéből nézve az esemény utolsó egy-másfél órája már nem megfigyelhető, a Nap lenyugszik. A belépés lesz számunkra a jelenség legérdekesebb része, mert ekkor különös fényjelenségeket figyelhetünk meg. Az első és a második kontaktus között mindössze 191 másodperc (azaz kicsit több, mint 3 perc) telik el, így eléggé rövid idő áll rendelkezésre az észlelésre, fotózásra. A Merkúr a Nap déli részén halad át, átmérője 12,07", míg a Napé 1901", arányuk 1:157,5.

A jelenség "menetrendje " különböző magyarországi városokra:Vénusz-átvonulás 2012. június 6-án
A Merkúr-átvonulás lefolyása (időpontok KözEI-ben. NyISz szerint)


A tőlünk megfigyelhető kontaktusok és az ezek során megfigyelhető jelenségek a következők:

1. kontaktus: A Merkúr kívülről érinti a napperemet, ezután a Merkúr-korong egyre nagyobb darabja látható a napkorong szélén. A bolygókorong kis látszó mérete miatt a pontos időpont meghatározása igen nehéz, amit a napkorong peremének a légkörünk okozta hullámzása tovább nehezíthet. A belépés pozíciószöge 83°, azaz majdnem pontosan kelet felől látszik belépni a napkorongra. Az előrejelzett időpont után 3-5 másodperccel már észrevehető a "harapás", amit a Merkúr korongja okoz.

2. kontaktus: A Merkúr korongja belülről érintkezik a Nap korongjával, majd elválik tőle. Egy pár pillanatig várhatóan látszik az ún. fekete csepp jelenség: a kontaktus előtt egy vékony, sötét híd köti össze a Nap peremét és a bolygókorongot, mintha a a napperem magához ragasztaná a bolygót. Mind a kontaktus idejét, mind a fekete csepp jelenség idejét jegyezzük fel, ez utóbbiról egy rövid leírást is adhatunk, ha sikerült észlelni. A Merkúr naptávolban van ezért a látszó mérete 12,07", ötödakkora mint a Vénusz volt 2012-ben. A napfoltoknál jóval sötétebb, kontrasztosabb fekete pöttyként látszik majd a napfelszín felett.

Legnagyobb fázis: az az időpont, amikor a Merkúr legjobban megközelíti a Nap látszó középpontját. Erre 14:55 UT körül kerül sor. A Merkúr 10,5 ívpercre lesz a Nap peremétől, és 5,3 ívpercre a Nap középpontjától.

Napnyugta: A Nap a Merkúr kilépése előtt egy-fél órával lenyugszik. Leghamarabb a Székelyföldön, legkésőbb a Felvidék nyugati részében.

3. kontaktus: A Merkúr korongja belülről ismét érinti a Nap korongját. A kontaktus előtt röviddel ismét észlelhető a fekete csepp jelenség. Ezután a Merkúr lassan levonul a napkorongról. Ez most is elég gyorsan történik, mintegy három perc alatt lezajlik, a vége pedig a

4. kontaktus: a Merkúr korongja kívülről érint a napperemet, majd elválik tőle. Ennek pontos megfigyelése ismét nehéz, főleg ha a napperem is hullámzik - Nyugat-Európában, mivel a Nap lenyugvás előtt van, ez fokozottan igaz lesz. Nagy nagyítást használva pontosabb becslés végezhető.

 

Borult idő esetére tervezhetünk „menekülési útvonalat”! Elképzelhető, hogy az országon belül is lehet derült területet találni, de lehet, hogy külföldre kell utazni, hogy ismét megláthassuk a Merkúr sötét sziluettjét a Nap előtt. „Esőnap” nincs! A Vénusz-átvonulással ellentétbe a Merkúr gyakrabban halad el a Nap előtt, ezért nem feltétlenül kell elkeseredni, ha az időjárás miatt lemaradnánk a látványosságról. Akinek persze van tehetsége rá, az biztosra is mehet, akár külföldi helyszínre is. Ugyanakkor megfontoladnó, hogy a következő átvonulásra csak 3 és fél évet kell várni, 2019. november 11-ig. Akkor viszont a belépést látjuk majd, a legnagyobb közelség előtt viszont a nap lenyugszik, továbbá az egész jelenséget a mostaninál alacsonyabb napállás mellett lehet követni - azaz kevésbé lesznek ideálisak a körülmények, mint most. Ezután viszont újabb 13 évet kell várni, és 2032. november 13-án az egész eseményt végig követhetjük. Addig azonban van 16 év!

A Merkúr-átvonulások ritaságának okairól ciklikusságáról bővebb információt egy külön honlapon lehet olvasni. Fred Espenak Excel-táblázata pedig három évszázad Merkúr-átvonulásának kontaktusait és láthatóságát számítja ki, ha a zöld mezőbe beírjuk az észlelőhelyünk koordinátáit. Ezt a határon túli és más országokban tartózkodó magyar olvasóknak ajánlom, nem minden célzás nélkül. Ugyanis a táblázat csak perc pontossággal számít kontaktusadatokat, így mindenképpen észlelni kell, és lejegyezni a mért időpontokat. Amit azután be lehet küldeni, például az MCSE számára.

Még pár apróság az észlelésre felkészüléshez:

Távcső: Hosszú fókuszú, nagy nagyítású távcső az ideális, ami teljesen le van zárva a külső fényektől (pl. a rácsos Dobson-távcsöveket le kell egy lepellel árnyékolni). Napszűrő fóliát, üveget is használhatunk, vagy Herschel-prizmát. A jelenség megfigyelésének további biztonságos módja a kivetítés. A megfelelő fénycsökkentésre és a balesetek elkerülésére ügyelni kell. Előzőleg teszteljük naptávcsövünket! Különösen érdekes lehet hidrogén-alfa naptávcsövekkel észlelni a jelenséget. Ezek a 2003-as eseménykor még nem voltak elterjedve. H-alfában a Nap pereme magasabban van, a kilépés 1-2 perccel később következik be, szerencsés esetben protuberanciákat is láthatunk/fotózhatunk a Merkúr-korong mellett.

Napnyugta Jó horizontú észlelőhelyeken hálás fotótéma a nyugvó napkorong, rajta a Merkúr fekete korongocskájával. Fotók mellett videókat is készíthetünk a felejthetetlen jelenségről. Reménykedhetünk néhány nagyobb foltcsoport jelenlétében is a napfelszínen. Ha eddig feketének láttuk a napfoltok umbráját, most meglepődhetünk, hogy a Merkúr sziluettje még sötétebb.

Bemutatások: A Magyar Csillagászati Egyesület országos kampány keretében tart bemutatókat. Ezeken a helyeken biztonságos körülmények között lehet megfigyelni a Merkúr-átvonulást, szakértői szinten lehet válaszokat kapni a felmerült csillagászati kérdéseinkre - nem csak az átvonulással kapcsolatban!

Jó észlelést és derült eget mindenkinek!