Utolsó frissítés: 2019. július 14 .

Részleges holdfogyatkozás 2019. július 16-án

2019. július 16-án, kedden, magyar idő szerint röviddel holdkelte utántól egészen 17.-e hajnali negyed háromig részleges holdfogyatkozás zajlik. A jelenség Magyarországról, sőt az egész Kárpát-medencéből nézve teljes egészében megfigyelhető, beleértve a félárnyékos fogyatkozás fázisait is. Az időzítés nagyszerű a szervezett távcsöves bemutatók szempontjából. Egy viszonylag nagyfokú, több mint 60%-os részleges holdfogyatkozást nézhetünk végig. Ennek következtében azonban az égbolt nem sötétedik el teljesen, mivel a Hold nem kerül teljesen a Föld árnyékába, a maradék egyharmadnyi fényes holdkorong-rész elég fényt ad, hogy a halvány csillagokat elnyomja.

Milyen látványra számíthatunk? Hold a Nyilas csillagkép keleti részén tartózkodik. A fogyatkozásra a leszálló csomó elérése után kerül sor. A Hold négy nap múlva lesz földtávolban, ezért kisebbnek látszik az átlagosnál, és lassabban rója látszó égi útját, ami a fogyatkozás időtartamát növeli.

A fogyatkozás technikailag 18 óra 44 perc UT-kor veszi kezdetét. Ekkor a Hold északkeleti pereme érinti a Föld félárnyékát. Ez nem látható, mert mérhetetlenül kicsiny fényességváltozást jelent. A félárnyék jelenlétére először 19 óra 20 perc UT körül látni majd utalást, amikor egy lágy szürkés-barnás homály kezd a Hold északkeleti részére telepedni. Az idő múltával az erősödő félárnyék jelzi, hogy közeleg a Föld árnyéka, mely 20 óra 2 perc UT-kor éri el a Hold felszínét. Az umbra lassan birtokba vesz égi kísérőn északi kétharmadát, és 21 óra 31 perc UT-kor következik be a holdfogyatkozás maximuma. A Hold északi része a Föld sötét árnyékába merül, de mivel a földi légkör megtöri a Nap fényét, és kiszűri belőle a rövidebb hullámhosszú napsugarakat, és csak a vöröset hagyja meg, a holdkorong északi pereme környékén jól látható lesz, hogy a teljes fedésbe került felület mélyvörös árnyalatú. Noha a holdkorong maradék harmada elég fényes - annak ellenére, hogy a félárnyék okozta homály miatt nem ragyog teljes fényében, - érdemes megpróbálni megbecsülni a holdfogyatkozás sötétségét a Danjon-skálát alkalmazva.

Az árnyék csak lassan vonul le a Hold felületéről, ez 23 óra UT-kor következik be. (Magyar idő szerint ez már 18.-ára esik.) Ezután a félárnyék még bő háromnegyed órán keresztül látható a holdkorong északnyugati felén, noha a félárnyék maga csak 17-én, 0 óra 18 perc UT-kor hagyja el végleg a Holdat.
A fogyatkozás maximuma pillanatában a fogyatkozás nagysága 0,6531 magnitúdó. Ekkor a holdkorong északi pereme 20,36 ívpercre van az árnyék középpontjától, és 19,57 ívpercre az árnyékkúp szélétől. Az déli perem viszont 10,39 ívperc távolságra lesz az umbra szélétől, de a félárnyék szélétől 21,08 ívperc távol látszik. Ennek következménye - ahogy fentebb már említettem - hogy a félárnyék a fényes holdrészt is homályosítja kissé.
A holdfogyatkozás során a nyári csillagképek ismerhetőek fel - amennyire a viszonylag fényes holdkifli látni engedi a csillagaikat. A Tejút szinte biztosan nem fog látszani, ha igen, ezt az észlelést mindenképpen küldjük be az MCSE-nek! A Szaturnusz 7,5°-ra jobbra látszik a Nyilasban, A Jupiter a déli-délnyugati égen ragyog, 40° távolságban.

A penumbra látszó átmérője 2,38°, az umbráé 1,331°. A penumbrális magnitúdó 1,7037, a félárnyék gyűrűje 31,47' vastag, a 29,96' látszó átmérőjű holdkorong teljes terjedelmében elfér benne - azaz van tisztán félárnyékos fázis is az esemény során, amikor a Hold csak a penumbrában tartózkodik - ez a ritkább eset. A a részleges fázis 2 óra 57 perc 56 másodpercig tart, a jelenség teljes időtartama 5 óra 33 perc 43 másodperc.

A holdfogyatkozás kontaktusainak időpontjai világidőben:

Penumbrális fogyatkozás kezdete:
18:43:53 UT
Részleges fogyatkozás kezdete:
20:01:43 UT
A fogyatkozás közepe:
21:30:44 UT
Részleges fogyatkozás vége:
22:59:39 UT
Penumbrális fogyatkozás vége:
00:17:36 UT

(Ezen időpontokhoz két órát hozzáadva a magyarországi, három órát hozzáadva az erdélyi (Románia) adatokat kapjuk.)

A holdfogyatkozás során nem csak szemlélődni, de észlelni, megfigyelni is könnyen lehet! Olvasd el rövid ismertetőmet (Word dokumentum, 64 kB), mit is érdemes észlelni kis távcsővel, vagy akár szabad szemmel is!

Kiegészítés: a holdfogyatkozás során várható kráter-kontaktusok, Fred Espenak adatai alapján, az Observer's Handbook 2019, Royal Astronomical Society of Canada kiadványban megjelentek után. Köszönet Keszthelyi Sándornak az információért!

Minden idő: Universal Time = UT
20:12 Aristarchus belépés
20:17 Plato belépés
20:24 Pytheas belépés
20:24 Timocharis belépés
20:26 Kepler belépés
20:26 Aristoteles belépés
20:29 Eudoxus belépés
20:32 Copernicus belépés
20:33 Grimaldi belépés
20:42 Manilius belépés
20:44 Menelaus belépés
20:48 Plinius belépésű
20:56 Dionysius belépés
20:57 Billy belépés
20:57 Proclus belépés
21:05 Taruntius belépés
21:19 Billy kilépés
21:21 Goclenius belépés
21:24 Langrenus belépés
21:30 Grimaldi kilépés
21:56 Kepler kilépés
22:04 Aristarchus kilépés
22:07 Copernicus kilépés
22:15 Pytheas kilépés
22:22 Timocharis kilépés
22:24 Dionysius kilépés
22:25 Goclenius kilépés
22:28 Manilius kilépés
22:32 Langrenus kilépés
22:33 Menelaus kilépés
22:34 Plato kilépés
22:36 Plinius kilépés
22:41 Taruntius kilépés
22:42 Eudoxus kilépés
22:43 Aristoteles kilépés
22:48 Proclus kilépés22:59 U4 – a teljes árnyékból való kilépés

Az észlelési adatokat küldjük be Szabó Sándornak , az MCSE Okkultációs Szakcsoportja vezetőjének levélben a

9400 Sopron
Jázmin u. 8.

címre, vagy e-mailben ( castell.nova@chello.hu ) csatolt fájlban.

A holdfogyatkozás várható látványáról ízelítőt ad a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján található fényképgyűjtemény.

A következő holdfogyatkozás 2020. január 10-én lesz, egy 4 óra hosszú félárnyékos fogyatkozás, mely azonban nem igazán látványos jelenség a kismértékű fényességcsökkenés miatt. A következő, tőlünk is jól megfigyelhető teljes holdfogyatkozásra SOKAT kell várni, 2025. szeptember 7-én a már félig elfogyott Hold fog felkelni Magyarországról nézve.

 

Információk ezen fogyatkozás Szárosz-családjának a hátteréről:
Ez a holdfogyatkozás a 139-es fogyatkozási család tagja. Egy kamaszkorú sorozatról van szó, eddig négy részleges holdfogyatkozása volt, és három Szárosz-ciklus múlva lesz az első teljes holdfogyatkozása, 2073. augusztus 17-én. (A jelenleg futó sorozatokból a legöregebb a 110-es, a legfiatalabb pedig a 150-es Szárosz). Ez a fogyatkozás a sorozat 79 tagjából sorban a 21. esemény. (Érdekesség, hogy Fred Espenak a térképén 81 fogyatkozást említ, melyből a mostani a 22.)

1658. december 9. - ezen a hétfői napon született a 139-es Szárosz-család: ekkor történt, hogy a Hold az Ekliptikát déli irányban keresztezte. Hivatalosan azt mondjuk, hogy a Hold a leszálló csomópontja közelében volt, elég közel a Föld árnyékához - elég közel, hogy a Hold északi pereme súrolja a félárnyék déli peremét. Ez a félárnyékos fogyatkozás teljességgel észrevehetetlen volt (0,0141 magnitúdós!), abszolút elméleti jelentőséggel bírt. Viszont kezdetét vette egy 1406,35 éves időszak, a 139-es Szárosz bemutatja a 79 holdfogyatkozásból álló színjátékát. A 139-es Szárosz eléggé ráérősen töltötte a gyermekkort, mivel csak további 15 félárnyékos eseményt követően került majd sor az első részleges holdfogyatkozásra, 1947. június 3 -án, azonnal egy 35 perc hosszú részleges fázissal.
A következő fogyatkozások során fokozatosan nőtt, illetve fog nőni a részleges fázisok hossza, de mint már írtam, és még 2 részleges fogyatkozás következik ezután. Az első teljes holdfogyatkozásra 2073. augusztus 17-én kerül sor, rögtön egy kellően hosszú, 50 perces totalitással. A rákövetkező események folyamán gyorsan nő a teljességek időtartama. A leghosszabb teljes holdfogyatkozásra 2199. november 2 -án kerül sor, ez egy 1 óra 43 perc hosszú teljes holdfogyatkozás lesz, ami ritka hosszú időtartamnak számít. Ezután lassú hanyatlásnak indul a 139-es Szárosz-ciklus: 19 további holdfogyatkozás kell az alkonyulathoz. Az utolsó teljes fogyatkozásra 2542. május 30 -án kerül sor, egy 39 perces teljességgel. gyors öregkor következik, mivel csak 8 részleges holdfogyatkozás telik el - az utolsóra 2686. augusztus 25-én kerül sor - és már kezdődik is a 139-es Szárosz lassú halódása. 21 darab, egyre kisebb mértékű félárnyékos holdfogyatkozás következik, a záróakkordot 3065. április 13 -án "láthatják" kései utódaink - képletesen szólva, hiszen a 0,0568 magnitúdós félárnyékos holdfogyatkozást szemmel nem lehet érzékelni.


Nem egy átlagos a 139-es a Szárosz-családok között. A 79 holdfogyatkozás már ritka soknak számít a sorozatok között. Emellett 12 (!) fogyatkozása is hosszabb 100 percnél, amik a kivételesen hosszú holdfogyatkozások közé tartoznak. Érdekessége még, hogy a fogyatkozásai majdnem fele (46,8%) félárnyékos holdfogyatkozás, és az eseményeknek csak a harmada a teljes fázisú.

A 139-es Szárosz fogyatkozási sorozata:
16F 7R 27T 8R 21F
Össz: 79

A 139-es Szárosz adatait Fred Espenak számolta ki és tette közzé - köszönet érte.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!