Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa: Kr.E. 2000. és Kr. U. 4000. között

(C) Fred Espenak, GSFC, NASA
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/catalog/VenusCatalog.html

Átvonulásnak nevezzük, amikor egy bolygó elhalad a fényes napkorong előtt. Ilyenkor a bolygó kicsiny fekete korongként látható, mely lassan araszol a Nap előtt. Mind a Merkúr, mind a Vénusz pályája a Földén belül található, így csakis ezen bolygók haladhatnak el a Föld és a Nap között, átvonulást adva. Az átvonulások igen ritka csillagászati tünemények. A Vénusz esetében mindössze két esemény látható egy és negyed századon belül! Vénusz átvonulásra kerül sor, ha a bolygó alsó együttállásban van a Nappal (közöttünk helyezkedik el), és ezzel egy időben keresztezi a földpálya síkját (az Ekliptikát). Jelen időszakban minden évben a Vénusz június elején és december elején keresztezi az ekliptikát. Ha a Vénusz éppen ekkor van alsó együttállásban, átvonulás látható.

A Kr.E. 2000. és Kr.U. 4000. közötti hat évezred során 81 átvonulás lesz a Földről látható. Ezen események két fő csoportra oszthatók:

               Minden átvonulás = 81 = 100.0%
           júniusi (leszálló csomó2) = 44 = 54.3 %
         decemberi (felszálló scomó3) = 37 = 45.7 %

Ha Vénusz átvonulást látunk, nyolc évre rá várhatjuk a következő eseményt. Ennek oka, hogy a Vénusz keringési ideje (224,701 nap) és a Föld keringési ideje (265,256 nap) egy 8 éves (2922 nap) rezonanciában vannak egymással. Más szavakkal, mialatt a Föld nyolcszor kerüli meg a Napot, ezalatt a Vénusz tizenhárom teljes keringést végez. Ennek következményeként nyolc év után a Vénusz és a Föld pontosan ugyanúgy helyezkedik el a Naphoz képest, mint korábban. Valójában a két érték nem pontosan egyezik meg, mivel a Vénusz 22 órával hamarabb ér a nyolcéves égi találkozó helyszínére, mint a Föld. A harmadik ilyen nyolcéves periódus bekövetkeztekor a Vénusz már túl korán érkezik a találkozóra, és átvonulás nem lesz látható.

A következő átvonulás vagy 105,5 vagy 121,5 évvel később következik be, a Vénusz pályájának ellentétes csomópontjánál. Ekkor általában ismét egy átvonulási páros lesz látható, melyek nyolc év különbséggel zajlanak le. Ezt a markáns 8 + 105,5 + 8 + 121,5 éves ismétlődést magunk is felfedezhetjük az átvonulások katalógusát szemlélve. Példának okáért a következő átvonulások is mutatják ezt a periódust: 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 és 2012. Időnként a nyolcéves átvonulási páros egyik tagja évszázadokra "eltűnik" a katalógusból, mivel csak egy napkorongoz közeli elvonulás válik belőle. Ilyen "hiányzó" átvonulás többek között a 1388, 1145, 0902, 0659. és a 416. évi.

Az átvonulások áttekinthetőségét nagyban megkönnyíti, ha sorozatokba rendezzük őket, melyben az egyes tagokat 88.756 nap, azaz 243 év (ami a 8+105,5+8+121,5 évek összegzéséből adódik) választja el egymástól. Ezáltal az 1518-as, 1761-es és 2004-es átvonulás ugyanahhoz a sorozathoz tartozik, míg az 1639-es, 1882-es és 2125-ös átvonulás már egy másikhoz. Ezek a sorozatok igen hosszú életűek, és akár 5000 évnél is tovább tarthatnak. Például a 4-es Sorozat (decemberi, leszálló csomós) -1763-ban (Kr. E. 1764) kezdődött, és 2854-ben (egy súroló átvonulással) ér véget, melynek során húsz átvonulást vonultat fel 4617 év alatt. Ezen átvonulási családok a nap- és holdfogyatkozások Szárosz-családjaihoz hasonlíthatóak.

A Vénusz pályájának csomópontjai a Földhöz viszonyítva lassan vándorolnak. Ötezer évvel ezelőtt a Vénusz átvonulások időpontjai a május 21. és november 19. körüli napokra estek. Jelenleg ezek június 7-re és december 9-re esnek. Mintegy ezerötszáz év múlva a földi téli és nyári napfordulóira (június 21 és december 22) fognak esni az átvonulások. Az átvonulási dátumok eme lassú eltolódása a katalógusban is tetten érhetőek. Egy tizennyolcezer éves ciklus alatt az átvonulások dátumai végighaladnak az év összes hónapján.

Az alábbi katalógus az összes Vénusz átvonulásra tartalmaz előrejelzést, amely a Kr. E. 2000. és Kr. U. 4000. közötti hatezer éves időszakban következik be. Az átvonulásokhoz tartozó adatok a következő sorrendben követik egymást: az első hat oszlop tartalmazza a dátumát, illetve a négy kontaktus, valamint a legnagyobb közelség geocentrikusan számított idejét, világidőben (UT). Ezt követik a Nap koordinátái (rektaszcenzió, deklináció) és a Greenwich-i csillagidő 00:00 UT-kor. A legkisebb távolság a Merkúr és a Nap középpontjai között ívmásodpercben van megadva. Ezt zárja le az átvonulás családjának a száma .

A táblázatok egyes oszlopainak részletes értelmezése az Átvonulások értelmezési kulcsában találhatóak.
A negatív dátumok asztronómiai dátumok, ahol pl. Kr. E. 7. egyenlő -7-tel.

 

Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa : Kr.E. 2001. és 1. között

Blue Bar

         Átvonulás kontaktusainak ideje(UT)
        ------------------------------------- Minimum  Nap   Nap      Átvonulás
   Dátum    I   II  Maximum  III   IV   Szep.   RA   Dec   GST  sorszáma
         h:m   h:m   h:m   h:m   h:m   "    h    °    h

  -1998 Nov 18  07:34  07:51  11:20  14:50  15:07  374.0  14.541 -15.31  2.665  2 
 -1892 May 21  16:18  16:37  19:26  22:15  22:35  617.5  2.721  16.16  14.879  1 
 -1884 May 19  09:08  09:26  12:30  15:34  15:52  545.4  2.581  15.50  14.733  3 
 -1763 Nov 20  21:46   -   22:56   -   00:06  966.6  14.831 -16.65  2.961  4 
 -1755 Nov 18  08:43  09:01  12:18  15:36  15:53  474.8  14.669 -15.91  2.804  2 
 -1649 May 23  21:54  22:16  00:45  03:13  03:35  696.9  2.872  16.83  15.030  1 
 -1641 May 20  14:26  14:43  18:02  21:20  21:37  459.9  2.732  16.20  14.884  3 
 -1520 Nov 20  21:41  22:16  23:44  01:12  01:47  871.8  14.961 -17.21  3.099  4 
 -1512 Nov 18  09:32  09:51  12:51  15:50  16:10  585.4  14.797 -16.48  2.942  2 
 -1406 May 23  03:31  03:57  05:57  07:56  08:22  780.4  3.024  17.47  15.181  1 
 -1398 May 20  19:19  19:34  23:03  02:31  02:47  384.6  2.883  16.86  15.034  3 
 -1277 Nov 22  21:28  21:53  00:09  02:24  02:49  760.3  15.090 -17.74  3.237  4 
 -1269 Nov 19  10:28  10:49  13:27  16:05  16:26  684.5  14.928 -17.04  3.081  2 
 -1163 May 23  09:07  09:42  11:01  12:20  12:55  858.1  3.177  18.08  15.332  1 
 -1155 May 21  00:28  00:43  04:20  07:57  08:13  295.9  3.036  17.50  15.186  3 
 -1034 Nov 22  21:38  22:00  00:42  03:24  03:45  665.6  15.223 -18.25  3.376  4 
 -1026 Nov 19  11:15  11:42  13:45  15:49  16:15  796.4  15.058 -17.58  3.219  2

 -0920 May 23  15:00   -   16:00   -   17:00  942.2  3.332  18.67  15.483  1 
 -0912 May 21  05:13  05:28  09:11  12:53  13:08  222.1  3.190  18.11  15.337  3 
 -0791 Nov 22  21:19  21:38  00:43  03:49  04:07  553.1  15.355 -18.74  3.514  4 
 -0783 Nov 19  12:07  12:48  13:58  15:08  15:49  899.2  15.190 -18.10  3.357  2 
 -0669 May 22  10:02  10:17  14:03  17:50  18:05  137.4  3.345  18.69  15.488  3 
 -0548 Nov 22  21:15  21:33  00:54  04:15  04:32  451.2  15.489 -19.21  3.652  4 
 -0540 Nov 19   -    -   13:53   -    -  1012.3  15.322 -18.59  3.494  2 
 -0426 May 22  14:38  14:52  18:41  22:30  22:45  61.5  3.502  19.25  15.638  3 
 -0305 Nov 23  20:39  20:56  00:30  04:04  04:20  335.5  15.623 -19.66  3.789  4 
 -0183 May 22  19:00  19:15  23:04  02:53  03:07  11.0  3.659  19.76  15.788  3 
 -0062 Nov 23  20:19  20:34  00:16  03:58  04:14  229.8  15.759 -20.08  3.927  4

 

Átvonulások értelmezési kulcsa


Blue Bar

Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa : Kr.U. 1. és 2000. között

 

         Átvonulás kontaktusainak ideje(UT)
        ------------------------------------- Minimum  Nap   Nap      Átvonulás
   Dátum    I   II  Maximum  III   IV   Szep.   RA   Dec   GST  sorszáma
         h:m   h:m   h:m   h:m   h:m   "    h    °    h

 0060 May 23  23:20  23:34  03:23  07:11  07:25  87.4  3.817  20.25  15.939  3 
 0181 Nov 22  19:36  19:52  23:39  03:27  03:42  114.3  15.895 -20.48  4.064  4 
 0303 May 24  03:27  03:42  07:28  11:13  11:28  157.7  3.977  20.71  16.089  3 
 0424 Nov 22  19:01  19:17  23:05  02:54  03:10   9.6  16.033 -20.86  4.201  4 
 0546 May 24  07:35  07:50  11:31  15:13  15:28  232.3  4.138  21.13  16.239  3 
 0554 May 22  03:42   -   04:51   -   06:00  933.6  3.990  20.72  16.093  5 
 0667 Nov 23  18:20  18:36  22:24  02:11  02:27  99.2  16.172 -21.21  4.338  4 
 0789 May 24  11:33  11:48  15:24  19:00  19:15  307.6  4.300  21.52  16.389  3 
 0797 May 22  06:41  07:18  08:32  09:45  10:23  866.6  4.151  21.14  16.243  5 
 0910 Nov 23  17:28  17:44  21:28  01:11  01:27  207.9  16.312 -21.53  4.475  4

 1032 May 24  15:18  15:34  19:03  22:32  22:48  373.4  4.463  21.87  16.539  3 
 1040 May 22  10:02  10:29  12:23  14:18  14:45  791.8  4.314  21.52  16.393  5 
 1153 Nov 23  16:45  17:01  20:38  00:15  00:31  307.6  16.454 -21.83  4.613  4 
 1275 May 25  19:00  19:17  22:37  01:57  02:14  444.9  4.627  22.18  16.689  3 
 1283 May 23  13:04  13:27  15:44  18:01  18:25  733.6  4.477  21.87  16.542  5 
 1396 Nov 23  15:43  16:00  19:25  22:49  23:06  424.3  16.595 -22.10  4.750  4 
 1518 May 26  22:28  22:45  01:56  05:06  05:24  505.3  4.791  22.45  16.838  3 
 1526 May 23  16:13  16:34  19:11  21:48  22:08  666.7  4.640  22.18  16.692  5 
 1631 Dec 07  03:51  04:59  05:19  05:40  06:47  939.3  16.912 -22.64  5.045  6 
 1639 Dec 04  14:57  15:15  18:25  21:36  21:54  523.6  16.738 -22.34  4.888  4 
 1761 Jun 06  02:02  02:20  05:19  08:18  08:37  570.4  4.957  22.69  16.988  3 
 1769 Jun 03  19:15  19:34  22:25  01:16  01:35  609.3  4.805  22.44  16.842  5 
 1874 Dec 09  01:49  02:19  04:07  05:56  06:26  829.9  17.056 -22.82  5.182  6 
 1882 Dec 06  13:57  14:17  17:06  19:55  20:15  637.3  16.881 -22.56  5.025  4
 

Átvonulások értelmezési kulcsa


Blue Bar

Vénusz átvonulások

Hat évezred katalógusa : Kr.U. 2001. és 4000. között

 

         Átvonulás kontaktusainak ideje(UT)
        ------------------------------------- Minimum  Nap   Nap      Átvonulás
   Dátum    I   II  Maximum  III   IV   Szep.   RA   Dec   GST  sorszáma
         h:m   h:m   h:m   h:m   h:m   "    h    °    h

 2004 Jun 08  05:13  05:33  08:20  11:07  11:26  626.9  5.121  22.89  17.137  3 
 2012 Jun 06  22:09  22:27  01:29  04:32  04:49  554.4  4.969  22.68  16.991  5 
 2117 Dec 11  23:58  00:21  02:48  05:15  05:38  723.6  17.201 -22.97  5.320  6 
 2125 Dec 08  13:15  13:38  16:01  18:24  18:48  736.4  17.026 -22.74  5.163  4 
 2247 Jun 11  08:42  09:03  11:33  14:04  14:25  691.3  5.289  23.05  17.287  3 
 2255 Jun 09  01:08  01:25  04:38  07:51  08:08  491.9  5.135  22.87  17.141  5 
 2360 Dec 13  22:32  22:52  01:44  04:35  04:56  625.7  17.348 -23.09  5.458  6 
 2368 Dec 10  12:29  13:00  14:45  16:31  17:01  836.4  17.172 -22.90  5.301  4 
 2490 Jun 12  11:39  12:02  14:17  16:32  16:55  741.1  5.454  23.17  17.436  3 
 2498 Jun 10  03:48  04:05  07:25  10:45  11:02  442.7  5.301  23.02  17.290  5 
 2603 Dec 16  20:43  21:02  00:13  03:25  03:43  517.1  17.494 -23.18  5.596  6 
 2611 Dec 13  12:04  13:07  13:34  14:01  15:04  934.8  17.319 -23.03  5.440  4 
 2733 Jun 15  15:02  15:30  17:18  19:06  19:34  808.3  5.623  23.24  17.587  3 
 2741 Jun 13  06:33  06:49  10:17  13:44  14:00  385.6  5.468  23.14  17.440  5 
 2846 Dec 16  19:30  19:47  23:11  02:35  02:52  432.1  17.643 -23.24  5.735  6 
 2854 Dec 14   -    -   12:19   -    -  1026.7  17.466 -23.12  5.578  4 
 2976 Jun 16  17:45  18:19  19:44  21:10  21:44  850.5  5.791  23.28  17.735  3 
 2984 Jun 14  09:01  09:16  12:49  16:22  16:37  336.3  5.634  23.21  17.589  5

3089 Dec 18 17:39 17:55 21:31 01:06 01:23 320.6 17.790 -23.27 5.873 6 3219 Jun 19 20:50 21:46 22:19 22:52 23:49 908.1 5.957 23.28 17.885 3 3227 Jun 17 11:21 11:37 15:13 18:50 19:05 293.4 5.801 23.25 17.738 5 3332 Dec 20 16:16 16:32 20:14 23:56 00:12 235.5 17.939 -23.26 6.012 6 3462 Jun 22 23:29 - 00:27 - 01:26 948.1 6.123 23.24 18.034 3 3470 Jun 19 13:31 13:46 17:26 21:07 21:22 247.9 5.967 23.25 17.887 5 3575 Dec 23 14:29 14:44 18:32 22:19 22:34 131.5 18.087 -23.23 6.150 6 3705 Jun 24 - - 02:32 - - 989.3 6.289 23.16 18.182 3 3713 Jun 21 15:25 15:40 19:22 23:05 23:20 215.2 6.133 23.21 18.036 5 3818 Dec 25 12:57 13:12 17:01 20:50 21:05 41.1 18.237 -23.16 6.290 6 3956 Jun 23 17:22 17:37 21:21 01:06 01:21 175.2 6.300 23.13 18.184 5

Átvonulások értelmezési kulcsa

 

Átvonulások láthatósága

Annak eldöntésére, hogy egy átvonulás látható-e egy adott földrajzi helyről, csak ki kell számolni a Nap horizont feletti magasságát és azimutját az átvonulás egyes fázisaira. Ezen számítások olyan zsebszámológépet igényelnek, melyek szögfüggvényekkel (SIN, COS, TAN) is tudnak számolni. Ha kezünkben vannak az észlelőhely földrajzi koordinátái, a fenti katalógusból minden szükséges információ kiolvasható. A megfelelő egyenletek és egy példaszámítás is megtalálható az Átvonulások láthatósága című ottlapon.

Hogy a történelmi jellegű kutatásokat segítse, Fred Espenak készített két Excel97 táblázatot, melyeket felkészített ezen számítások automatikus elvégzésére is. Egyszerűen csak írjuk be a hely nevét, földrajzi szélességét (latitude) és hosszúságát (longitude). Ezután automatikusan kiszámításra kerül a Nap magassága a megadott helyre, minden egyes kontaktusra. A két táblázat csak a lefedett időperiódusban térnek el, egyébként teljesen megegyeznek:

 

Vénusz átvonulások: Kr. E. 1601. - Kr. U. 1000. (Excel File - 80 KB)

Vénusz átvonulások: Kr. U. 1001. - 4000. (Excel File - 84 KB)

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a fájlok csak az Excel 97 és annál újabb változataival nyílnak meg megfelelően. Bármelyik munkalapot is töltjük le, automatikusan Excelben nyílnak meg, és máris írhatjuk bele a koordinátáinkat, hogy megkapjuk az átvonulások láthatósági adatait. A munkalapok írásvédettek, megakadályozandó a számításhoz szükséges adatok véletlenszerű törlését vagy változtatását. Csakis a földrajzi hely neve és koordinátái írhatóak be - ezen mezők a munkalapon belül zöld színűek.

A táblázatok az átvonulások geocentrikus időadatait tartalmazza. A parallaxis jelensége révén ezen adatok akár három perccel is eltérhetnek a valódi mért (mérhető volt) értékektől. Ennek megfelelően a Nap horizont feletti magassága akár egy fokkal is eltérhet a számított értékektől. Ezen eltérések abból adódnak, hogy a számítások a Föld középpontjára érvényesek. Ez a pontosság a legtöbb esetben bőven elegendő, és hatalmas előnye, hogy a számításokat nagymértékben leegyszerűsíti.

Az átvonulások adatait Fred Espenak számította ki, és teljes mértékben felelősséget vállal azok pontosságáért. A Besseli-elemek kiszámításához Jean Meeus "Transits" című munkája (Willmann-Bell, 1989) nyújtotta az alapot, mely mű alapvető mindazok számára, akik átvonulások kiszámításával kívánnak foglalkozni.

Utolsó módosítás: 2006. október 17.