Gyűrűs napfogyatkozás 2021. június 10 - én

2021. június 10 -én csütörtökön, magyar idő szerint dél és kora délután között egy közepesen hosszú gyűrűs napfogyatkozás zajlik. Az antiumbra sávja Kanada középső része, a Huron-öböl, Kanada északi szigetvilágán és Grönland északi felén, a sarki óceánon és Szibéria keleti részén vág át. Részleges napfogyatkozást láthatnak az USA keleti részén, Kanadában, Grönlandon, Izlandon, Európa nagy részén (a déli részek maradnak ki belőle) valamint Ázsia középső vidékein és Szibéria nagy részében. Magyarországon, mivel közel vagyunk az árnyék széléhez, csak kis fokú részleges napfogyatkozást láthatunk - nem úgy, mint egy Szárosz-ciklussal korábban 2003. május 31-én. Magyarország északi felén nagyobb mértékű a részleges fázis, a Felvidéken (Szlovákia) még nagyobb, ott a legjobb a látvány. Erdély egésze beleesik a láthatósági zónába, bár Brassó pont a határon van, távcsővel lehet majd valamit sejteni. Erdélyben is észak felé haladva nő a részleges fázis nagysága, de Kárpátaljára ez fokozottan igaz.. A Vajdaság és Muraköz, sőt Szlovénia és Horvátország nagy része is részesül a látványból.
Sajnos nem kell nagy látványosságra készülni - tavaly is hasonló volt a helyzet. A déli vidékeken 0,5% körüli kitakarást lehet látni. Ehhez már távcső kell, megfelelő védelemmel. A Felvidéken már 3,5-5,5% közötti a kitakarás nagysága, itt már megfelelő védelemmel szabad szemmel is látható mértéket harap ki a Nap korongjából a Hold.

A bal oldali ábrán láthatjuk az árnyék útvonalát a Föld felületén.

Ugyanez kissé színesebb formában, illetve részletesebb formában is elérhető, több adattal kiegészítve.

A Google térképén interaktív módon is megjeleníthető a napfogyatkozás útvonala (Xavier M. Jubier szíves engedélyével).

A Hold félárnyéka 8:12:15-kor érinti a Föld felszínét az Atlanti-óceán közepén, közel félúton a Bermuda-szigetek és a Zöld-foki-szigetek között. Beteríti az óceán északi részét, Kanada keleti felét és Nyugat-Európát. Az antiumbra 9:49:13-kor éri el Kanadát a Felső-tótól északra, Ontario államban. Gyűrű alakú Nap kel a horizonton, a gyűrűs fázis 3 perc 36 másodpercig tart, az árnyék 690 km széles. Rohanvást halad északkeleti irányba, beterítve a Huron-öböl keleti és az Ungava-félsziget nyugati felét. Az antiárnyék középvonala 10:20:42-kor hagyja el a Baffin-szigetet. E pillanatban az antiumbra 570 km széles, a gyűrűs fázis 3 perc 49 másodpercig tart, a Nap 20,7° magasan van. Miután átszelte a Baffin-öblöt, az árnyékkúp érinti Grönland északnyugati szegletét, és a Nares-szorosban 10:41:51-kor bekövetkezik a fogyatkozás maximuma (1). Az antiumbra 525 km szélesen terül el, sebessége 905 m/s, a gyűrűs fázis 3 perc 51 másodperc hosszú, a Nap 23,3° magasan van a horizont felett. Elhagyva a fagyos szigeteket, az árnyékkúp a sarki vizek felett száguld tovább, az Északi-sarkot 11 órakor érinti. Miután átsuhan az Új-Szibériai-szigeteken, 11:24:40-kor ismét szárazföldre lép Szibériában. A Nap már csak 9° magasan van, a gyűrűs fázis hossza 3 perc 41 másodperc, a 632 km széles árnyékkúp 2,2 km/s sebességgel száguld. A Föld felszínét a Szugoj-folyó forrásvidékénél hagyja el, 11:33:45-kor. A gyűrű alakú lenyugvó napot 3 perc 36 másodpercig takarja a holdkorong, az árnyékkúp 690 km széles. A félárnyék csak 13:11:16-kor távozik a Földről a Tarim-medencétől keletre.

A Nap–Hold párosa a Bika csillagkép szarvai között tartózkodik, a Hold felszálló csomópontja közelében. A Nap látszó mérete kisebb az átlagosnál, 31,5'. A Hold bő két napja volt földtávolban, látszó mérete 29,56', szintén jóval kisebb az átlaghoz képest. A Nap „nyert”, emiatt látható egy közepesen hosszú gyűrűs napfogyatkozás. A viszonylag vastag gyűrű miatt várhatóan csak a legfényesebb téli csillagok látszanak – a Capella és az Aldebaran esélyes erre, a Betelgeuze túl halvány és közel van a látóhatárhoz. A Merkúr éppen alsó együttállásban van a Nappal, így nem látható. A Vénusz 19°-kal keletre ragyog, bizonyosan észrevehető. De mivel javarészt távoli, elhagyatott vidékeken látható ez a napfogyatkozás, bizonyos, hogy nagy tömegek nem fogják észlelni.

 

Íme egy kis animáció a Hold árnyékának mozgásáról a Föld felületén.

 


1: A fogyatkozás maximális pillanata az az időpillanat, amikor a Hold árnyékának tengelye a legjobban megközelíti a Föld középpontját. Noha a fogyatkozás maximális pillanata kissé eltér attól a pillanattól, amikor a fogyatkozás nagysága és a hossza a lehető legnagyobb (teljes fogyatkozások esetén), a kettő közti különbség igen kicsi.

 

A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra elég sokáig, 2022. október 25-ig kell várni.

 

 

 

Pár további információ eme fogyatkozás családjáról az érdeklődők számára:

Mint minden napfogyatkozás, ez is egy fogyatkozási családba, ún. Szárosz-családba tartozik, melyeket számuk alapján különböztetünk meg. (A szárosz elnevezés eredetéről, hátteréről bővebb információt egy külön oldalon találsz.)

Ez a fogyatkozás a 147-es Szárosz-család 23. tagja. Egy fiatalnak számító, de már életerős Szároszról van szó, egy ciklussal korábban adta első gyűrűs napfogyatkozását. Szároszunk még csak 397 éves – még így is 15 évvel idősebb, mint az 1999-es napfogyatkozásunk Szárosza, a 145-ös – de még csak most lesz az első, teljes értékű gyűrűs fogyatkozás a történetében.
A 147-es Szárosz-ciklus Bethlen Gábor második bécsi békéje után, 1624. október 12-én született, az északi félgömbön, Szibéria északkeleti felében, mint egy kicsiny részleges fogyatkozás, melynek nagysága mindössze 0,0089 magnitúdó. Ezzel elkezdődött egy 1424 évig tartó időszak, a 147-es Szárosz-sorozat kész bemutatni égi színjátékát. 18 évenként a sorozat új tagja látogatta meg a Földet, a részleges fázisok nagysága kezdetben lassan, majd egyre gyorsabban nőtt. 2003. május 31-én lezajlott az első gyűrűs napfogyatkozás, melyet mi is megfigyelhettünk a napkeltét követően. Ez még nem volt centrális fogyatkozás, az antiumbra északi széle a Föld felszíne fölött száguldott el a világűrben. A gyűrűs fázis hossza 3 perc 37 másodperc volt. Ez az időtartam minden rákövetkező Szárosz-ciklussal egyre nő, és 2163. szeptember 5-én átlépi a hét perces küszöböt, 7 perc 22 másodpercig látszik majd gyűrű a Napból. A 147-es Szárosz-család 2291. november 21-én éri el tündöklése tetőfokát, ekkor 9 perc 41 másodpercig látszik a gyűrű alakú Nap a Csendes-óceán déli felén.
Ezt követően lassú csökkenésnek indult a gyűrűs fázis hossza, de az égi mechanika szeszélyei okán az utolsó gyűrűs napfogyatkozás, mely 2706. július 31-én fog zajlani, már csak egy 41 másodperc hosszúságú gyűrűs fázist ad. 18 évvel később, 2724. augusztus 11-én már csak egy nagyfokú részleges fázisra futja. Lassú az elmúlás, összesen 19 részleges napfogyatkozást ad lezárásként a 147-es Szárosz-család, az utolsó, megfigyelhetetlenül kicsiny eseményre 3049. február 24-én kerül sor. A fogyatkozás nagysága 0,0104, feltehetőleg senki sem fogja figyelemmel kísérni a búcsúelőadást.

A 147-es Szárosz ismét egy nem átlagos Szárosz-sorozat. Különlegességét azonban nem teljes napfogyatkozásai adják, mivel ilyet nem is ad, ellenben 40 gyűrűs napfogyatkozással látogat el a Földre, melyek közül 8 alkalommal a gyűrűs fázis több, mint kilenc percig tart! További nyolc alkalommal pedig a gyűrűsség hossza meghaladja a hét percet. Ritka még, hogy a Sorozat 80 napfogyatkozásból áll, az átlag 72. A részleges napfogyatkozások száma is 40, így a kétféle esemény (gyűrűs és részleges) aránya 50-50%.

A 147-es Szárosz 80 fogyatkozásának sorozata:
21R
40GY
19R
1424,38 év alatt
 

Magyarországon mindössze 8 fogyatkozása volt, illetve lesz látható a 147-es Szárosznak, az elsőt 1732. december 17 -én láthatták eleink.
Ez a sorozat, noha kevés tagja látogat el a Kárpát-medencébe, mégis kedvezni fog már a mostani nemzedéknek, hiszen a következő, Magyarországról látható gyűrűs napfogyatkozást is tőle kapjuk. És ami még szerencsésebb, a sorozat rákövetkező napfogyatkozását is gyűrűs pompájában nézhetik utódaink! Mind a kettő alkalommal, 2075-ben és 2093-ban is 4 perc feletti gyűrűs fázisban lesz része a megfigyelőknek!
A 147-es Szárosz-család 415 éven át látogatta a Kárpát-medencét. A 8 magyar vonatkozású napfogyatkozást az alábbi táblázatban soroltam fel.

 

Dátum

Fogyatkozás fedettsége (2)

Megjegyzés

1732. december 17.

0,6-2% közötti

1949. április 28.

2003. május 31.

72-76% közötti

Maximum a sarló alakú napkelte után. Látványos volt!

2021. június 10.

max 4%

2039. június 21.

77% max

Napnyugta a maximum elérésekor.

2075. július 13.

Csak Magyarország délkeleti csücske marad ki a gyűrűsség sávjából!

2093. július 23.

4 perc 57 másodperc*

Magyarország északkeleti része a fogyatkozási sávban van. *Záhony

2147. augusztus 26.

58-66% közötti

2: A fogyatkozás fedettsége megmutatja, hogy a Nap felületének hány százalékát takarja el a Hold. Gyűrűs napfogyatkozás esetén még az annularitás sávjában sem lesz ez az érték 100%, mivel a Nap felületéből egy gyűrűnyi rész kikandikál a Hold korongja mellett. Ezért ha az árnyékkúp érinti Magyarország területét - akár teljes, akár gyűrűs napfogyatkozás esetén -, a teljesség illetve gyűrűs fázis hosszát tüntettem fel.

A fogyatkozás nagyságát leíró táblázat szövegei hivatkozások is egyben, és egy Google Maps térképet hívnak elő, amivel adott helyszínre vonatkozóan a napfogyatkozás adatait, jellemzőit lehet megtudni.

Fred Espenak honlapja a 147-es Szárosz család adatairól a saját, fogyatkozásoknak szentelt honlapján érhető el. Itt egyéb érdekességek is vannak, egyik kedvencem az, ahol egy helyen mutatja be a sorozat összes fogyatkozásának a térképeit.

Vissza a fogyatkozási nyitólapra.

Vissza a kezdőoldalra.

Frissítve: 2021. február 16.