Utolsó frissítés: 2022. május 14.

Teljes holdfogyatkozás 2022. május 16-án

2022. május 16-án, hétfőn, magyar idő szerint a hajnali és a kora délelőtti órák között teljes holdfogyatkozás zajlik. A jelenségnek csak az eleje figyelhető meg Magyarországról, de Nyugat-Európából is csak a totalitásig látszik a fogyatkozás. Megfigyelésre kedvező helyzetben vannak az Amerikák, noha Észak-Amerika északnyugati része lemarad a jelenség elejéről. Afrika nyugati része viszont csak a jelenség legvégéről marad le.

Milyen látványra számíthatunk? Hold a Mérleg csillagképen halad át, és viszonylag csillagszegény környezetben tartózkodik. A fogyatkozásra a leszálló csomó elérése után kerül sor, és a Hold másfél nap múlva lesz földközelben, ezért jóval nagyobbnak látszik az átlagosnál. A holdkorong közelében nem látszik bolygó, az Antares a Skorpióból 15°-ra keleti irányban ragyog, a Spica 30°-ra nyugatra, míg az Arcturus 43°-ra északnyugatra látható.
A nagy látszó méret hatása, hogy a totalitás időtartamát rövidíti, mivel földközelben lévő Hold látszólag gyorsabban mozog az égbolton. Ezzel együtt is egy majdnem másfél órás, centrális holdfogyatkozást láthatnak a szerencsés észlelők.
A Hold a földárnyék középső-déli részén halad keresztül. A fogyatkozás technikailag 1 óra 32 perc UT-kor veszi kezdetét. Ekkor a Hold keleti pereme érinti a Föld félárnyékát. Ez nem látható, mert mérhetetlenül kicsiny fényességváltozást jelent. A félárnyék jelenlétére először 2 óra UT körül látni majd utalást, amikor egy lágy szürkés-barnás homály kezd a Hold keleti részére telepedni. Az idő múltával az erősödő félárnyék jelzi, hogy közeleg a Föld árnyéka, mely 2 óra 28 perc UT-kor éri el a Hold felszínét. Az umbra fokozatosan bekebelezi égi kísérőnket, 3 óra 29 perc UT-kor kezdetét veszi a totalitás drámai része. 4 óra 11 perc UT-kor van a holdfogyatkozás maximuma. A teljes fázis 4 óra 54 perc UT-kor ér véget, az árnyéknak bő egy óra kell, hogy elhagyja a Hold felszínét. Ez 5 óra 55 perckor következik be. Ezután a félárnyék még bő 30 percen keresztül látható a holdkorong nyugati felén, noha a félárnyék maga csak 6 óra 51 perc UT-kor hagyja el végleg a Holdat.
A fogyatkozás maximuma pillanatában a fogyatkozás nagysága 1,4137 magnitúdó. A földi árnyékkúp tengelye átdöfi a holdkorongot, 1,17 ívperc távolságra az északi peremtől. A holdkorong déli széle 13,65'-re van az árnyék szélétől. Ez kicsivel kevesebb, mint fél holdátmérő. Ennek eredményeként a Hold északi fele mélyvörös árnyalatban fénylik, míg a déli része narancsos-vöröses színben ragyog, várhatóan szép színes holdfogyatkozást nyújtva. Ez persze nagyban függ a földi légkör állapotától is (vulkáni hamu jelenléte, ózonréteg állapota, felhőzet mennyisége ott, ahol átszűrődik a nap fénye). A megfigyelőknek ajánlott, hogy a holdfogyatkozás sötétségének megállapításakor a Danjon-skálát alkalmazzák.
A holdfogyatkozás során a nyári csillagképek viszonylag jól megfigyelhetőek. A Hold mélyen belemerül a Föld árnyékba, fénye nagymértékben legyengül, ami által a halványabb csillagok és a Tejút finom fodrozódása is észrevehető marad. Ez a körülmény, és a vöröses-narancsos fényű holdkorong látványa a nyári csillagképek között szép látványt, jó fotózási lehetőséget ígér.
A penumbrális magnitúdó 2,3726. A penubmra átmérője 2,5708°, az umbráé 1,516°. A leszálló csomóponthoz közeledő Hold más fél nap múlva lesz, látszó átmérője jócskán nagyobb az átlagosnál, 32,99'. A félárnyék sávja 31,64' széles, a holdkorong nem fér el benne. Vagyis a mostani holdfogyatkozásnak nincs tisztán félárnyékos fázisa. A teljes fázis hossza 1 óra 24 perc 53 másodperc hosszú, a részleges fázis 3 óra 27 perc 14 másodperces, a jelenség teljes időtartama 5 óra 18 perc 40 másodperc.

A jobbra látható ábra egy bővebb, színesebb változata innen tölthető le.

A holdfogyatkozás kontaktusainak időpontjai világidőben:

Penumbrális fogyatkozás kezdete:
1:32:07 UT
Részleges fogyatkozás kezdete:
2:27:53 UT
Teljes holdfogyatkozás kezdete:
3:29:03 UT
A fogyatkozás közepe:
4:11:29 UT
Teljes fogyatkozás vége:
4:53:56 UT
Részleges fogyatkozás vége:
5:55:07 UT
Penumbrális fogyatkozás vége:
6:50:48 UT

(Ezen időpontokhoz két órát hozzáadva a magyarországi, három órát hozzáadva az erdélyi (Románia) adatokat kapjuk.)

 

A következő holdfogyatkozás 2023. május 5-én lesz, de itt a totalitás bekövetkezte előtt a Hold lenyugszik. Sokáig kell várnunk a Magyarországról végig látható következő teljes holdfogyatkozásig. Ennek dátuma: 2028. december 31! Zárójelben: És még itt is lemaradunk a félárnyékos fogyatkozás végéről - bár ez nem nagy veszteség. A következő TELJES EGÉSZBEN megfigyelhető teljes holdfogyatkozást Magyarországról 2029. december 20-21 -én láthatjuk majd!

 

Információk ezen fogyatkozás Szárosz-családjának a hátteréről:
Ez a holdfogyatkozás a 131-es fogyatkozási család tagja. A 131-es Szárosz egy ereje teljében lévő család, teljes fogyatkozásai még egyre hosszabbodnak, jópár esemény áll előttünk! (A jelenleg futó sorozatokból a legöregebb a 110-es, a legfiatalabb pedig a 150-es Szárosz). Legutóbbi fogyatkozását 2004. május 4 -én adta – a link az akkor készített honlapomra mutat, kicsit múltidézésként. Egy egy Szárosz-ciklussal ezelőtt volt - repül az idő! A mostani lesz ezen fogyatkozás-család 34. tagja.


1427. május 10. - ezen a szerdai napon született a 131-es Szárosz-család: ekkor történt, hogy a Hold az Ekliptikát déli irányban keresztezte. Hivatalosan azt mondjuk, hogy a Hold a leszálló csomópontja közelében volt, elég közel a Föld árnyékához - elég közel, hogy a Hold északi pereme súrolja a félárnyék déli peremét. Ez a félárnyékos fogyatkozás teljességgel észrevehetetlen volt (0,0112 magnitúdós), abszolút elméleti jelentőséggel bírt. Viszont kezdetét vette egy 1280,14 éves időszak, amikor a 131-es Szárosz bemutatja a 72 holdfogyatkozásból álló színjátékát. A 131-es Szárosz rövid gyermekkort élt át, csak 7, egyre nagyobb fokú félárnyékos holdfogyatkozást adott, majd sor került az első részleges holdfogyatkozásra 1553. július 25 -én, egy röpke, szinte elméleti hosszúságú, 2,5 perces részleges fázissal.
A következő fogyatkozások során lassan, fokozatosan nőtt a részleges fázisok hossza, és még további
21 részleges fogyatkozás következett. Az első teljes holdfogyatkozásra szinte csak a közelmúltban, 1950. április 2-án került sor, egy 27 perces totalitással - ez elméletileg nálunk is látszott. A rákövetkező események folyamán folyamatosan nőtt a teljességek időtartama, itt tartunk most. A leghosszabb teljes holdfogyatkozásra 2094. június 28-án kerül sor, 1 óra 40,6 perc hosszú totalitással - Magyarországon nem lesz megfigyelhető.. Ezután gyorsan halványulni kezd a dicsfény, mivel a rákövetkező teljes holdfogyatkozások rohamosan csökken, az égi mechanika szeszélyei folytán. A 131-es Száros-család utolsó teljes fogyatkozásra 2202. szeptember 3 -án kerül sor, egy 19,6 perces teljességgel. Hosszú öregkor következik, mivel csak 20 részleges holdfogyatkozás elteltével - az utolsóra 2563. április 9 -én kerül sor - kezdődik meg a 131-es Szárosz fokozatos elmúlása. 8 darab, egyre kisebb mértékű félárnyékos holdfogyatkozás következik, a záróakkordot 2707. július 7-én "láthatják" kései utódaink - képletesen szólva, hiszen a 0,0428 magnitúdós félárnyékos holdfogyatkozást szemmel nem lehet érzékelni. A dátumot tekintve viszont a számmisztikusok bizonyára sok érdekes következtetésre jutnak majd!


Teljesen hétköznapinak számít a 131-es a Szárosz-családok között. A 72 holdfogyatkozás - ez az átlag érték. Kettő fogyatkozása is hosszabb 100 percnél, amik viszont a kivételesen hosszú holdfogyatkozások közé tartoznak. A fogyatkozásai ötöde (20,8%) a teljes holdfogyatkozás, a részleges események száma viszont a teljes számnak több mint a felét teszik ki. A félárnyékos fogyatkozások száma 15, ez megegyezik a teljes holdfogyatkozások számával. De ne mondjuk hogy "Nincs itt semmi látnivaló!", hiszen egy részleges vagy teljes holdfogyatkozás mindig is izgalmas, szép látvány!

A 131-es Szárosz 72 fogyatkozásának sorozata:
7F
22R
15T
20R
8F
ebből 8 centrális

A 131-es Szárosz adatait Fred Espenak számolta ki és tette közzé - köszönet érte. (Ugyanezt a NASA honlapja is megadja, még a nem átdolgozott formátumban.)

Vissza a fogyatkozási nyitólapra!

Vissza a kezdőoldalra!