Magyarországról látható napfogyatkozások
a honfoglalás után


Utolsó frissítés: 2015. január 9.

A táblázatban felsorolt napfogyatkozások részlegesként voltak (lesznek) megfigyelhetőek, kivéve a vastag betűvel szedetteket, melyek teljes illetve gyűrűs jelenségnek voltak (lesznek).
A fogyatkozások adatai a következő földrajzi koordinátákra vannak kiszámolva: É.sz. 47,3° K.h 19.08° magasság 120m.
A fogyatkozásokat EmapWin 1.21 program segítségével számoltam. (Azóta a programnak új, fejlettebb változata jött ki, a hivatkozás erre mutat!) A program napkelte és napnyugta idejére 0.8°-os légköri refrakcióval számol, így az elméletileg már nem látszó kontaktus is a listára kerülhet! (Lásd 977. december 13.)

A fogyatkozási táblázatok 1024*768-as felbontással láthatók igazán jól.

896. és 2199. között Magyarországról 567 napfogyatkozás látszott/látszik majd. (1920. után már csak a mai határokon belül vettem figyelembe a fogyatkozásokat) Ebből 35 centrális fogyatkozás, ami 17 teljes és 18 gyűrűs napfogyatkozást jelent, a maradék 532 fogyatkozás csak kisebb-nagyobb mértékű részleges esemény. Egy kis statisztikai feldolgozás erről az 567 napfogyatkozásról:

Legtöbb centrális fogyatkozás egy évszázadban: 1800-1899 között, 6 (2 teljes, 4 gyűrűs)
Legkevesebb centrális fogyatkozás egy évszázadban: 1600-1699 között, 0
Legtöbb teljes fogyatkozás egy évszázadban: 1400-1499 között, 4
Legtöbb gyűrűs fogyatkozás egy évszázadban: 1800-1899 között, 4

Legkevesebb részleges fogyatkozás egy évszázadban: 2100-2199 között, 36
Legtöbb részleges fogyatkozás egy évszázadban: 1100-1199 és 1600-1699 között, 46-46
Legtöbb fogyatkozás egy évszázadban: 1000-1099 és 1100-1199 között, 49-49
Legkevesebb fogyatkozás egy évszázadban: 2100-2199 között, 39

Összesítő táblázat az egyes évszázadokban látható napfogyatkozások számáról.


Fred Espenak (NASA, GSFC) elkészítette a centrális napfogyatkozások nyomvonalainak térképeit Kr.E. 2000. és Kr.U. 3000. között , húsz éves blokkokba szervezve. Az aktuális századokra érvényes térképekre mutató hivatkozásokat a táblázatok után lehet elérni. Köszönet Fred Espenaknak a kitűnő térképekért.

A fogyatkozások századokba vannak rendezve, melyeket az alábbi táblázatban lévő hivatkozásokkal lehet elérni.

         

 

 

 

A fogyatkozásokat tartalmazó táblázat rövidítései:

Sorsz.: Hányadik, Magyarországról látható napfogyatkozás a honfoglalás óta
Dátum: A napfogyatkozás dátuma, a megfelelő Julián- ill. Gergely-naptár szerint
Típus: A fogyatkozás típusa: R - részleges, Gy - gyűrűs, H - hibrid, T - teljes. A vastag betűvel szedettek kivételével nálunk minden fogyatkozás részlegesnek látszott.
U1: Az első kontaktus időpontja UT-ben
PA: A kontaktus pozíciószöge (egész fokra kerekítve)
Alt: A Nap horizont feletti magassága a kontaktus pillanatában
Max: A fogyatkozás maximumának időpontja UT-ben
Magn.: A fogyatkozás magnitúdója a maximum időpontjában
U4: Az utolsó kontaktus időpontja UT-ben
JD: Julián Dátum. A csillagászatban igen elterjedt és hasznos időszámítás. Megadja, hogy az adott pillanatban hány nap telt el Kr. E. 4713. január 1. dele óta. A JD-t a nap törtrészével adjuk meg, pl. 2005. június 23-án hajnal 0:14 perckor értéke 2453544.427627 (a pontos másodpercre nem emlékszem :-) késő volt már :-)) ) Nagy előnye a JD-nek, hogy független az időszámításoktól (Julián-naptár, Gergely-naptár), ezért két csillagászati esemény között eltelt idő kiszámolása egyetlen kivonássá redukálódik. A táblázatban közölt JD a fogyatkozás maximumára vonatkozik! (Nem a tőlünk látható maximum!) A JD természetesen UT-re vonatkozó időpont!
Szárosz: Megadja, hogy a fogyatkozás melyik Szárosz-ciklusba tartozik, illetve a cikluson belül éppen hanyadik fogyatkozás zajlik.

Ezt az oldalt eddigalkalommal látogatták meg 2006. január 28. óta.

Vissza a fogyatkozások lapjára.

Vissza a kezdőoldalra!