Bolygóátvonulások a Nap korongja előtt

Szerezte: Fred Espenak, Nasa, GSFC, Bolygórendszerek Laboratóriuma, 2005. július 13.

Fordította és átdolgozta: Kaposvári Zoltán

A honlap eredetije megtalálható a Nasa fogyatkozási honlapján: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/transit.html

 

Merkúr átvonulás 1973. november 10-én

Egy bolygó átvonulása a Nap korongja előtt egy különleges fajta napfogyatkozásnak is felfogható. A Földről nézve csak a belső bolygók, vagyis a Merkúr és a Vénusz átvonulása lehetséges. A bolygóátvonulások sokkal ritkábbak a nap- vagy holdfogyatkozásoknál. Átlagosan 13 Merkúr átvonulás van egy évszázadban. Összehasonlításképpen, a Vénusz átvonulások párokban történnek, 8 év különbséggel a két esemény között. Csakhogy ezen párokat több, mint egy évszázados időtartam választja el egymástól! Az első megfigyelt átvonulást a Merkúr adta 1631-ben, melyet a francia Gassendi figyelt meg. Egy hónappal később került sor a Vénusz átvonulására is, de ezt Ő nem tudta megfigyelni, mert Európából sajnos nem látszott. 1639-ben Jerimiah Horrocks és William Crabtree voltak az elsők, akik Vénusz átvonulást láttak.

Jelenleg a Merkúr átvonulásokra a május 8-a és november 10-e körüli pár napban kerülhet sor. Mivel a Merkúr pályája hét fokkal hajlik a Földéhez, az Ekliptikát két ponton, úgynevezett csomóponton metszi, mely pontokon a Nap az év ezen két napján halad át. Ha az adott időszakokon belül a Merkúr éppen alsó együttállásban van, átvonulásnak lehetünk tanúi. A novemberi átvonulások során a Merkúr napközelben van, így látszó mérete csak 10 ívmásodperc. Májusban ellenben naptávolban tartózkodik a Merkúr, és 12 ívmásodperc látszó méretű. Sajnos a májusi átvonulás esélye mintegy feleakkora a novemberinek. A Merkúr naptávolban lassabban halad a pályáján, így kisebb annak a valószínűsége, hogy a kritikus időszakban halad át a csomóponton. A novemberi átvonulásokat elválasztó időintervallum 7, 13 és 33 év lehet, míg a májusiakat elválasztó csak az utóbbi kettő. Az alábbi táblázat felsorolja az összes Merkúr átvonulást 1901. és 2050 között. Egy jócskán kibővített, részletes adatokat tartalmazó lista Fred Espenak honlapján található: Merkúr átvonulások katalógusa hét évszázadra: Kr.U. 1600. és 2300. Kr.U. között.

            Transits of Mercury: 1901-2050 
 
   
              Dátum   Universal  Szeparáció*   
                    Time   (Nap és Merkúr)

            1907 Nov 14   12:06     759"   
            1914 Nov 07   12:02     631"   
            1924 May 08   01:41     85"   
            1927 Nov 10   05:44     129"   
            1937 May 11   09:00     955"   
            1940 Nov 11   23:20     368"   
            1953 Nov 14   16:54     862"
            1957 May 06   01:14     907"   
            1960 Nov 07   16:53     528"   
            1970 May 09   08:16     114"   
            1973 Nov 10   10:32     26"   
            1986 Nov 13   04:07     471"   
            1993 Nov 06   03:57     927"   
            1999 Nov 15   21:41     963"   (súroló)
            2003 May 07   07:52     708"   
            2006 Nov 08   21:41     423"   
            2016 May 09   14:57     319"   
            2019 Nov 11   15:20     76"   
            2032 Nov 13   08:54     572"   
            2039 Nov 07   08:46     822"   
            2049 May 07   14:24     512"   

     * távolság (ívmásodpercben) a Nap és a Merkúr középpontja között
  

Annak eldöntésére, hogy egy adott földrajzi helyről látszik-e a Merkúr átvonulás, egyszerűen ki kell számolni a Nap magasságát és azimutját az átvonulás egyes fázisaira, a katalógusban megadott adatok segítségével. Az ehhez szükséges egyenletek, valamint egy számítási példa is megtalálható az Átvonulás láthatósága honlapon. Ez a honlap további linkeket tartalmaz pár Excel fájlhoz, melyek ezeket a számításokat el is végzik, ha bevisszük a földrajzi koordinátáinkat.

1716-ban Edmond Halley egy írást közölt, melyben pontosan leírta, hogyan használhatóak fel az átvonulások a Nap pontos távolságának a megmérésére, miáltal hozzájuthatunk a naprendszer abszolút mértékegységéhez, Kepler harmadik törvénye alapján. Sajnos a módszere nem igazán praktikus, mivel a kontaktusidők nehezen mérhetőek ki a kellő pontossággal. Mindazonáltal az 1761-es és 1769-es Vénusz átvonulásra szervezett expedíciók eredményei szolgáltatták az első jó értékeket a Nap távolságáról.

A Vénusz átvonulás fényképe, 1882. dec. 06.
A Vassar College tanulóinak felvétele
(Sky & Telescope, 1961. február)

Mivel a Vénusz pályája sokkal nagyobb a Merkúrénál, a Vénusz átvonulások sokkal ritkábbak. Így lehetséges, hogy a távcső feltalálása óta összesen csak hét ilyen esemény történt (1631 ,1639, 1761,1769, 1874, 1882 és 2004). Vénusz átvonulásra csak kora decemberben vagy júniusban kerülhet sor, amikor a Vénusz pálya csomópontja a Nap előtt halad el. A Vénusz átvonulások periódusai nagyon szabályos mintát követnek, az egyes események 8, 121.5, 8 és 105.5 évenként követik egymást. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes Vénusz átvonulást az 1601 és 2400 közötti 800 éves periódusban. Egy alaposabb, részletes lista Fred Espenak honlapjáról: Vénusz átvonulások katalógusa hat évezredre: Kr.E. 2000. és Kr.U 4000. között.

            Vénusz átvonulások: 1601-2400

              Dátum   Universal  Separáció   
                    Time   (Nap és Vénusz)

            1631 Dec 07   05:19     940"
            1639 Dec 04   18:25     522"
            1761 Jun 06   05:19     573"
            1769 Jun 03   22:25     608"
            1874 Dec 09   04:05     832"
            1882 Dec 06   17:06     634"
            2004 Jun 08   08:19     627"
            2012 Jun 06   01:28     553"
            2117 Dec 11   02:48     724"
            2125 Dec 08   16:01     733"
            2247 Jun 11   11:30     693"
            2255 Jun 09   04:36     492"
            2360 Dec 13   01:40     628"
            2368 Dec 10   14:43     835"
   

Annak eldöntésére, hogy egy adott földrajzi helyről látszik-e a Vénusz átvonulás, egyszerűen ki kell számolni a Nap magasságát és azimutját az átvonulás egyes fázisaira, a katalógusban megadott adatok segítségével. Az ehhez szükséges egyenletek, valamint egy számítási példa is megtalálható az Átvonulás láthatósága honlapon. Ez a honlap további linkeket tartalmaz pár Excel fájlhoz, melyek ezeket a számításokat el is végzik, ha bevisszük a földrajzi koordinátáinkat.

A Vénusz 2004-es átvonulása Európából, Afrikából és Ázsiából volt látható. Részletes információ, adatok a Vénusz 2004-es átvonulása honlapon.(angolul)
A Magyar Csillagászati Egyesület is készített egy külön honlapot, mely részletesebben tárgyalja a korábbi Vénusz-átvonulások történelmi hátterét is.

A Vénusz 2012-es átvonulása Észak-Amerikából, a Csendes-óceánról Ázsiából és Ausztráliából Kelet-Európából és Kelet-Afrikából lesz látható. Részletek a Vénusz átvonulások 2004-ben és 2012-ben honlapon. (angolul)

 

További linkek, irodalomjegyzék Fred Espenak Átvonulások honlapján.

 

Vissza a fogyatkozások lapjára.

Utolsó frissítés: 2016. április 11.